Dobre wyniki finansowe towarzystw BZ WBK-Aviva

0
1016

Towarzystwa BZ WBK-Aviva stale rozwijają swoją obecność na rynku bancassurance.
Obie spółki wypracowały łącznie w pierwszym półroczu 2012 roku ponad 48 proc. wyższy zysk netto r/r oraz 45 proc. wyższy zysk techniczny. Zebrały ponad 419 mln zł składek brutto.
BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń ( razem TU na Życie oraz TU Ogólnych)

Pozycja I półrocze 2011
( tys. zł )
I półrocze 2012
(tys. zł)
dynamika (%)
Składka przypisana brutto 397 176 419 344 5,6%
Wypłacone świadczenia i odszkodowania (bez wartości wypłat produktów inwestycyjnych) 6 791 9 869 45,3%
Koszty działalności ubezpieczeniowej 52 114 60 921 16,9%
Wynik techniczny 7 037 10 184 44,7%
Wynik finansowy brutto 8 470 13 170 55,5%
Wynik finansowy netto 7 148 10 585 48,1%
Lokaty 705 528 1 052 794 49,2%

W pierwszym półroczu bieżącego roku, po raz kolejny, Towarzystwa wypracowały dobre wyniki finansowe. Złożyły się na nie rozwijająca się sprzedaż produktów ubezpieczeniowych dla klientów Banku Zachodniego WBK, wsparta stale aktualizowaną ofertą produktową oraz wysoka efektywność, zarówno w obszarze obsługi i utrzymania klienta jak i kontroli kosztów – podkreśla Krzysztof Charchuła, prezes Zarządu BZ WBK-Aviva.

W segmencie majątkowym, kontynuowany był rozwój sprzedaży ubezpieczeń mieszkaniowych. Do wzrostu sprzedaży o 12,6 proc. r/r przyczyniły się atrakcyjne dla klientów zmiany produktu wprowadzone na początku bieżącego roku, połączone ze specjalną ofertą promocyjną. Wysoko utrzymywała się także sprzedaż pakietu ubezpieczeń do kredytów gotówkowych, po który w pierwszym półroczu 2012 roku sięgnęło 68 proc. klientów kredytów gotówkowych Banku Zachodniego WBK. Z kolei, dużym zainteresowaniem mikroprzedsiębiorców, cieszył się pakiet ubezpieczeń do kredytów firmowych, gdzie BZ WBK-Aviva zanotowało ponad 100 proc. dynamikę sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego. Coraz więcej klientów docenia komfort i wygodę korzystania z oferty ubezpieczeniowej w banku, gdzie znajdują produkty odpowiadające różnym potrzebom.

W pierwszym półroczu bieżącego roku, spółki BZ WBK-Aviva, wypłaciły ponad 9,8 mln zł świadczeń i odszkodowań z tytułu zdarzeń ubezpieczeniowych, co stanowi ponad 45 proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Podobnie jak w latach ubiegłych największa liczba świadczeń objęła klientów, którzy stracili pracę lub zdolność od pracy w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku

Kluczowym priorytetem Towarzystw BZ WBK-Aviva pozostaje obszar obsługi klienta na wszystkich etapach, od zakupu polisy po wypłatę odszkodowania. Potwierdzeniem działań w tym obszarze jest uhonorowanie Spółek, po raz drugi z rzędu, tytułem Firmy Przyjaznej Klientowi.

Źródło: BZ WBK-Aviva