BZ WBK TFI właściwie dobiera spółki do portfeli funduszy

0
984

Jak podają Analizy Online aż dwa subfundusze zarządzane przez BZ WBK TFI SA należą do grupy pięciu funduszy, które wykazały się najlepszym doborem spółek w ostatnim roku (31.07.2011-31.07.2012).* Dobrą selekcją firm cechuje się subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich oraz Credit Agricole Akcyjny, zarządzany również przez BZ WBK TFI SA. Fundusze te mogą pochwalić się również czołowymi wynikami inwestycyjnymi w kategorii funduszy akcji polskich uniwersalnych.

Właściwy wybór spółek do portfela funduszu jest jedną z najbardziej istotnych umiejętności zarządzającego funduszem i stanowi źródło przewagi nad konkurencją. Miarą oceny skutecznego doboru spółek był wskaźnik alfa, który pozwolił oszacować dodatkową stopę zwrotu osiągniętą dzięki odpowiedniej selekcji składników do portfela funduszu. W przypadku najlepszych funduszy wskaźnik alfa przekroczył 5% w skali roku, co udało się tylko pięciu funduszom na czterdzieści jeden w grupie funduszy akcji uniwersalnych. Dla Arki Prestiż Akcji Polskich wskaźnik ten wyniósł 8,23%,a dla Credit
Agricole Akcyjny 5,67%.

Podstawą dobrej selekcji w BZ WBK TFI SA jest analiza fundamentalna spółek, która polega na szacowaniu wartości spółki w oparciu o wszystkie istotne czynniki wpływające na działalność danego przedsiębiorstwa (od modelu biznesowego poprzez m.in. posiadany majątek, kompetencje zarządu aż po otoczenie ekonomiczne). Stosując narzędzia analizy fundamentalnej, zarządzający wybierają spółki, których obecna wartość rynkowa jest niższa, niż by to wynikało z wyceny ich majątku lub perspektyw wzrostu biznesu.

„W obecnych czasach właściwa i dogłębna selekcja jest kluczem do osiągania
ponadprzeciętnych wyników Cykle w gospodarce światowej są teraz bardzo krótkie i budowanie strategii w oparciu o kierunek, w jakim będzie podążał rynek w dłuższym okresie, jest szczególnie trudne. Dlatego należy jeszcze dokładniej analizować sytuację w spółkach oraz w ich branżach i stawiać na te, które mają ciekawy pomysł na biznes niezależnie od koniunktury na rynku – komentuje Szymon Borawski-Reks, zarządzający wyróżnionymi subfunduszami – „Obecnie jeszcze większą uwagę zwracamy na monitoring ryzyka zarządzanego portfela dzięki czemu uniknęliśmy inwestycji w spółki, których ostatnie kłopoty odbiły się szerokim echem na rynku. Uważam, że dziś lepiej jest mieć więcej mniejszych zakładów w portfelu niż kilka dużych. Wymaga to jednak większej aktywności zespołu zarządzającego i analitycznego”.

W poszukiwaniu inwestycji w I półroczu tego roku zespół zarządzający BZ WBK TFI SA odbył ponad 200 spotkań i telekonferencji ze spółkami w Polsce i za granicą.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że zdecydowana większość funduszy inwestycyjnych
zarządzanych przez BZ WBK TFI SA od początku bieżącego roku odnotowuje wyniki inwestycyjne powyżej mediany w swoich kategoriach (tj. powyżej środkowej wartości wyników w danej grupie funduszy). Wyjątkowo dobrą, i jedną z najlepszych stóp zwrotu w kategorii funduszy akcji zagranicznych, może pochwalić się Arka BZ WBK Akcji Tureckich, która od początku roku dała zarobić 44,2% w EUR i 34,1% w PLN (dane za okres od 31.12.2011 do 31.07.2012, dla JU kategorii A).

* Źródło: www.analizy.pl, „5 funduszy, które wykazały się świetną selekcją spółek”, z dnia 17.08.2012.

Źródło: BZ WBK TFI