Długoterminowa polisa na życie gwarantuje stałą składkę ubezpieczeniową

0
1035

Podejmując decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia na życie trzeba pamiętać o tym, że wysokość składki jaką zapłacimy za ochronę jest zależna nie tylko od wieku, ale również od stanu zdrowia w chwili zawarcia umowy.

Im dłużej tym lepiej
Długoterminowa umowa ubezpieczenia zawarta na kilka bądź kilkanaście lat gwarantuje stabilną składkę przez cały okres ubezpieczenia, tzn. taką, której Ubezpieczyciel nie może zwiększyć. Każdy, kto posiada umowę krótkoterminową, np. na rok lub dwa i w tym czasie poważnie zachoruje, może mieć problemy z jej odnowieniem na dotychczasowych warunkach. Ubezpieczyciel po dokonaniu oceny ryzyka może bowiem odmówić zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia lub zaproponować zdecydowanie wyższą składkę.

Warto jednak zaznaczyć, że nawet jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego nie uległ zmianie, przy zawieraniu kolejnej krótkoterminowej umowy ubezpieczenia składka może zostać podniesiona ze względu na inne czynniki, m.in. na wiek lub na rodzaj wykonywanej pracy (ryzyko zawodowe).

Choroba nie musi oznaczać odmowy ubezpieczenia
Trzeba zaznaczyć, że nawet zdiagnozowane i leczone choroby, takie jak np. nadciśnienie tętnicze, nie musi oznaczać, że wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia zostanie odrzucony przez Ubezpieczyciela.

– Każdy przypadek jest poddawany indywidualnej ocenie, pod kątem wielu kryteriów, takich jak np. wiek, stan zdrowia, czy wysokość wnioskowanych sum ubezpieczenia, mówi Konrad Bednarowski, Główny Specjalista ds. ubezpieczeń, Biuro Ubezpieczeń Osobowych Concordia Ubezpieczenia. Dlatego też warto złożyć wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia nawet jeżeli mamy obawy czy zostanie przyjęty – zachęca Konrad Bednarowski.

Oczywiście w przypadku osób chorych, oprócz wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia należy wypełnić dodatkową ankietę medyczną. Może również zachodzić konieczność udania się na badania medyczne, które umawia oraz opłaca Ubezpieczyciel.

Kobiety mogą skorzystać z umów długoterminowych
Tylko do 21 grudnia br. kobiety będą miały możliwość zawierania umów ubezpieczenia na życie taniej niż mężczyźni i to nawet o 50%. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że: „płeć nie może być kryterium wyliczania składek ubezpieczeniowych, a co za tym idzie stawki płacone przez mężczyzn i kobiety muszą być równe”. Zrównanie stawek ubezpieczeniowych dla obu płci, zgodnie z wyrokiem Trybunału ma nastąpić pod koniec tego roku i ma obowiązywać w stosunku do nowo zawartych umów ubezpieczenia. – Wykorzystujemy taką możliwość i zapewniamy kobietom możliwość zawarcia umowy
ubezpieczenia Życie Casco ze zniżką do 50 procent przez cały okres trwania umowy, czyli nawet do 30 lat – mówi K. Bednarowski. Warunkiem jest skorzystanie z tej oferty do 21 grudnia br. W całym okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej może to przynieść kobietom znaczne oszczędności – dodaje K. Bednarowski.

Źródło: Concordia Ubezpieczenia