Kolejna subskrypcja certyfikatów AGIO Wierzytelności

0
1225

Do 28 września potrwają zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne drugiej serii AGIO Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Emisja jest niepubliczna, skierowana zostanie do wybranych inwestorów.

Fundusz nabywa od banków, ubezpieczycieli, operatorów telekomunikacyjnych, zakładów energetycznych i przedsiębiorstw użyteczności publicznej nieobsługiwane portfele kredytów, pożyczek i należności, czyli tzw. portfele wierzytelności.

„Zadłużenie Polaków od wielu lat systematycznie wzrasta. Wierzymy, że potencjał rynku wierzytelności jest ogromny. Według naszej oceny jest to jedna z pewniejszych inwestycji dostępnych obecnie na rynku.”– podsumowuje Adam Dakowicz, Prezes AgioFunds TFI S.A.

W czasie pierwszej subskrypcji do funduszu wpłynęło 7 mln PLN. Za zebrane środki już we wrześniu zakupione zostaną pierwsze portfele wierzytelności, co pozwoli na rozpoczęcie procesu windykacji, którego efekty mogą być już wkrótce widoczne.

Źródło: AgioFunds TFI