Fundusze TFI PZU wysoko ocenione w ratingu

0
1202

Fundusz PZU Energia Medycyna Ekologia zdobył bardzo wysoką ocenę w ratingu przeprowadzonym przez niezależnych specjalistów z Analiz Online. W praktyce 4 * oznaczają, że warto ten fundusz mieć w swoim portfelu inwestycyjnym. To kolejny z produktów TFI PZU wyróżniony tak wysoką oceną.

Cztery gwiazdki w prestiżowym ratingu Analiz Online dla funduszu PZU Energia Medycyna Ekologia (EME) to potwierdzenie jakości zarządzania funduszem oraz wyraz uznania dla uzyskiwanych doskonałych wyników inwestycyjnych. Tylko w 2011 roku fundusz osiągnął stopę zwrotu na poziomie aż +27,7 proc., podczas gdy przeciętny fundusz akcji polskich uniwersalnych stracił w tym czasie -23,2proc. Od początku działalności (lipiec 2010 roku) zarządzający wypracowali dla klientów wynik na poziomie +56,5 proc., co wśród funduszy otwartych jest najlepszym rezultatem.

Elementem, który wyróżnia PZU EME na tle standardowych funduszy akcji zagranicznych, to koncentracja na spółkach z branży medycznej (blisko 85 proc. portfela wg danych uzyskanych ze sprawozdania finansowego funduszu na koniec czerwca br.). Sukces EME jest pochodną kilku współgrających ze sobą czynników. – Kluczem było postawienie na właściwe sektory branżowe, ale przede wszystkim bardzo dobra selekcja walorów do portfela – argumentują ocenę specjaliści z Analiz Online. W ciągu ostatniego roku (14.09.2011-14.09.2012 r.) PZU EME zyskał ponad 17 proc.

– Przyznanie tak dobrego ratingu dla PZU EME traktujemy jako wyróżnienie i potwierdzenie słuszności realizowanej przez nas strategii – mówi Marcin Szuba, zarządzający funduszem EME. – Branża medyczna jest w naszej ocenie bardzo perspektywiczna. Z jednej strony jest to sektor defensywny, który wprawdzie może gorzej zachowywać się w czasie hossy, ale w dłuższym terminie powinien oferować bardziej stabilną perspektywę długoterminowego wzrostu. Dodatkowo mamy w tym sektorze dużą ilość innowacyjnych spółek, które w zależności od powodzenia prac nad nowymi terapiami mogą podlegać dużym wahaniom jeśli chodzi o wycenę rynkową – dodaje Szuba.

W ocenie Analiz Online, PZU Energia Medycyna Ekologia to fundusz odbiegający od przeciętności, zarówno pod względem osiąganych wyników jak i prowadzonej polityki inwestycyjnej. – Sposób zarządzania oraz kompetencje zarządzającego funduszem – Marcina Szuby pozwalają wysoko ocenić jego jakość, co sprawia, że dzięki niskiej korelacji z rynkiem fundusz może być ciekawym uzupełnieniem portfela – wyjaśniają autorzy raportu.

Czterema gwiazdkami w tegorocznym ratingu Analiz Online mogą pochwalić się również inne fundusze z oferty TFI PZU: PZU Gotówkowy i PZU Papierów Dłużnych Polonez, z których Polonez utrzymał taką ocenę z poprzednich lat.
Tym samym jest to docenienie wiedzy i profesjonalizmu zespołu zarządzających oraz potwierdzenie ich doskonałej jakości zarządzania i prowadzonej strategii inwestycyjnej.

Źródło: PZU TFI