Poliso-lokata w ofercie BNP Paribas Banku

0
1112

Oferta oszczędnościowo – ubezpieczeniowa BNP Paribas Banku została rozszerzona o nowy produkt: poliso-lokatę ExtraKomfort. Gwarantuje ona klientom, że na koniec okresu ubezpieczenia otrzymają zwrot wpłaconej składki powiększonej o określony procent. Dla polisy ExtraKomfort to 4,86 proc. w skali roku, co jest równoważne z oprocentowaniem 6 proc. na lokacie bankowej.

ExtraKomfort to nowy produkt oszczędnościowy w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie przygotowany we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Klienci zainteresowani tą formą oszczędzania mają do wyboru dwa okresy ubezpieczenia – 6 lub 12 miesięcy. Minimalna składka w przypadku klientów detalicznych wynosi 1 000 zł, natomiast w przypadku klientów Bankowości Prywatnej 10 000 zł. Bank nie określa maksymalnej kwoty składki pozostawiając w tym względzie swobodę decyzji klientowi. Jednocześnie klienci mają możliwość otwarcia dowolnej liczby poliso-lokat. Suma ubezpieczenia zależeć będzie od wysokości zadeklarowanej składki oraz wybranego przez klienta okresu ubezpieczenia. Oprocentowanie wynosi 4,86 proc. w skali roku, co jest równoważne z oprocentowaniem 6 proc. na lokacie bankowej, ponieważ wypłaty z polisy ExtraKomfort nie będą pomniejszane o 19 proc. podatku.

Poliso-lokata ExtraKomfort stanowi uzupełnienie dotychczasowej oferty depozytowej BNP Paribas Banku. To propozycja dla wszystkich, którzy oszczędzając poszukują nie tylko wysokiego oprocentowania, ale również wartości dodanej. W tym przypadku oferujemy atrakcyjne oprocentowanie połączone z ochroną ubezpieczeniowąwyjaśnia Piotr Dąbrowski, dyrektor Departamentu rozwoju oferty dla klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska.

Do umowy przystąpić mogą klienci, którzy ukończyli 18 lat, lecz nie przekroczyli 80 roku życia. Klient ma możliwość wskazania więcej niż jednej osoby, do której, w przypadku śmierci ubezpieczonego, trafi świadczenie zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Pozwoli to na uniknięcie skomplikowanych procedur spadkowych.

Dodatkową korzyścią poliso-lokaty ExtraKomfort jest ochrona przed egzekucją komorniczą (do 75 proc. wysokości świadczenia), co oznacza, że w przypadku zadłużenia klienta, komornik w prowadzonej egzekucji nie będzie mógł „ściągnąć” od klienta więcej niż przyznanego mu świadczenia (np. po zakończeniu umowy). Nie dotyczy to jednak zadłużeń wobec Skarbu Państwa czy z tytułu alimentów.

W czasie trwania całego okresu ubezpieczenia (6 lub 12 miesięcy) klient jest objęty ochroną ubezpieczeniową TUnŻ WARTA S.A. Okres ochrony ubezpieczeniowej ExtraKomfort obowiązywać będzie od daty wskazanej na certyfikacie ubezpieczenia jako początek okresu odpowiedzialności do dnia zgonu ubezpieczonego, złożenia przez niego wniosku o wykup lub też zakończenia okresu odpowiedzialności. Suma ubezpieczenia wypłacana będzie po zakończeniu ubezpieczenia – z tytułu dożycia do końca okresu odpowiedzialności lub w przypadku zgonu ubezpieczonego.

W przypadku wykupu, którego ubezpieczony może dokonać w każdej chwili, wypłacana będzie wartość składki.

Poliso-lokatę ExtraKomfort można nabyć we wszystkich 229 oddziałach detalicznych BNP Paribas Banku na terenie całej Polski oraz u doradców Bankowości Prywatnej.

Źródło: BNP Paribas Bank Polska