Ubezpieczenie na życie zabezpieczeniem dla rodziny

0
1064

Kobieta w życiu codziennym, coraz bardziej wymagającym, radzi sobie doskonale, bo jest dobrze przygotowana do spełniania obowiązków zawodowych. W jej życiu zdarzają się trudne chwile bez względu czy pracuje, czy też prowadzi gospodarstwo domowe. Każda z pań świadoma zagrożeń stara się dbać o życie i zdrowie swojej rodziny, edukację dzieci, ich przyszłość. Coraz częściej myśląc o zabezpieczeniu finansowym swoich bliskich, na wypadek, gdyby jej coś się stało decyduje się na wykupienie ubezpieczenia na życie.

– Dzięki polisie na wypadek śmierci Ubezpieczona zyskuje poczucie bezpieczeństwa, że jej bliscy – współmałżonek, dzieci, rodzice lub rodzeństwo otrzymają środki finansowe niezbędne do utrzymania obecnego standardu życia i nie zostaną z długami – mówi Konrad Bednarowski, główny specjalista ds. ubezpieczeń Biura Ubezpieczeń Osobowych Concordia Ubezpieczenia. – Jej bliscy będą również mogli dokończyć realizację celów, do których dążyła, jak choćby edukacja dzieci lub budowa domu.

Ubezpieczenie na życie jest adresowane do każdego. Oczywiście najczęściej z ubezpieczenia korzystają osoby, które chcą zabezpieczyć finansowo małżonka oraz dzieci na wypadek swojej śmierci. Trzeba jednak pamiętać, że ubezpieczenie mogą również wykupić osoby chcące zabezpieczyć rodziców, którzy chorują, wymagają opieki, stałych nakładów finansowych. Osoba, która zarabia i pokrywa te koszty, zdaje sobie sprawę, że gdyby doszło do wypadku, to osoby pozostające na jej utrzymaniu zostaną bez środków do życia. Ta sama sytuacja występuje w przypadku opieki nad rodzeństwem czy dziadkami.

Posiadanie takiej polisy daje gwarancję, że bliscy mają zabezpieczenie i nie zostaną np. z wysokim kredytem hipotecznym lub innymi długami do spłacenia. To szczególnie ważne w przypadku, kiedy kobieta sama wychowuje dzieci, czy jest głównym żywicielem rodziny. Świadomość, że w każdej sytuacji np. poważnego kalectwa bądź śmierci, najbliżsi mają zabezpieczenie, dla wielu kobiet jest bezcenna. Wykupując Życie Casco w Concordia Ubezpieczenia możemy ubezpieczyć się nie tylko na od ryzyka śmierci, ale także od ryzyka inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Można także wybrać ochronę polegającą na przejęciu przez zakład ubezpieczeń opłacania składki w następstwie niezdolności Ubezpieczonego do pracy.

Jeszcze tylko do 21 grudnia 2012 roku panie mogą ubezpieczyć się na życie na preferencyjnych warunkach. To wynik decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zrównał stawki dla kobiet i mężczyzn uznając, że płeć nie może być kryterium ich ustalania. Tym samym po tej dacie panie będą płacić składki zbliżone do tych, które do tej pory płacili panowie, a więc wyższe. W związku z powyższym warto, by kobiety zastanowiły się nad zabezpieczeniem swoich rodzin poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia.

Źródło: Concordia Ubezpieczenia