Nowe aplikacje do zarządzania inwestycjami w BPH TFI

0
1015

BPH TFI wprowadza nowe wersje popularnych wśród Klientów narzędzi służących do zarządzania inwestycjami – aplikacji mobilnej Analizy Mobile oraz STI (Serwisu  Transakcyjno- Informacyjnego). Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez BPH TFI już  55 proc. Klientów sprawdza stan swoich inwestycji wyłącznie samodzielnie w Internecie*.

„Wyniki ankiety wśród naszych Klientów pokazały, że 70 proc. z nich sprawdza stan swoich inwestycji samodzielnie przynajmniej raz w ciągu miesiąca. Aplikacja Mobilna umożliwia szybki i wygodny wgląd w wyniki inwestycyjne naszych funduszy na urządzeniach z systemem iOS, Android, BADA oraz Symbian, jest więc naturalną odpowiedzią na potrzeby Klientów. Aktualnie opublikowaliśmy kolejną wersję aplikacji na system iOS. Do końca roku planujemy także udostępnić naszym Klientom zupełnie nową wersję dla urządzeń opartych o system Android” – mówi Rafał Grzesik, Kierownik ds. Marketingu BPH TFI.

Nowa wersja Aplikacji Analizy Mobile dla iOS pozwala na bieżąco śledzić wyniki oraz historyczne i aktualne wyceny funduszy zarządzanych przez BPH TFI – za pomocą wykresu liniowego lub kalkulatora stóp zwrotu. Użytkownik może także łatwo i wygodnie zbudować swój indywidualny portfel inwestycyjny i śledzić wyniki funduszy, w które zainwestował. Dostosowana jest do systemu iOS6 (iPhone, iPad, iPod) i do ekranów o rozdzielczości 1136×640 pikseli w urządzeniach iPhone 5 i iPod 5G. Aplikację można pobrać z: www.bphtfi.pl/aplikacja-mobilna/#pobierz-aplikacje

Jednocześnie pod koniec października br. BPH TFI udostępniło nową wersję Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego (STI). STI to nowoczesne narzędzie służące do zarządzania inwestycjami przez Internet, dzięki któremu użytkownik może m.in. nabywać jednostki uczestnictwa funduszy otwartych zarządzanych przez BPH TFI, składać zlecenia odkupienia, zmienić fundusz czy też zawrzeć umowę o prowadzenie IKE. Nowa wersja posiada bardziej przejrzysty i wygodny dla użytkownika interfejs i wzbogacona została o wiele funkcjonalności, na przykład nową prezentację wyników funduszy.

„Kanały elektroniczne bez wątpienia odgrywają coraz większą rolę w komunikacji z naszymi Klientami. Dzięki zdecydowanemu uproszczeniu rejestracji w Serwisie Transakcyjno-Informacyjnym STI liczymy, że zdecyduje się skorzystać z niego jeszcze większa liczba obecnych jak i przyszłych Klientów BPH TFI. Aktualnie z systemu korzysta ponad 12 tys. osób” – dodaje Rafał Grzesik.

*W badaniu ankietowym, prowadzonym od 1 stycznia do 15 lutego 2012 r., wzięło udział 4077 osób. Ankieta wysłana została do Klientów BPH TFI razem z Magazynem Funduj, dostępna też była na stronie www.bphtfi.pl

Źródło: BPH TFI