Subskrypcja Inwestycyjnego ubezpieczenia na życie od PZU Życie i Citi Handlowy

0
1062

Citi Handlowy i PZU Życie SA ruszyły z kolejną subskrypcją Inwestycyjnego ubezpieczenia na życie. Produkt ma formę indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie i zapewnia ochronę kapitału po zakończeniu okresu odpowiedzialności. Produkt ten pozwala na osiągnięcie zysku z potencjalnego wzrostu Indeksu WIG20. Bonus inwestycyjny zależny jest od zachowania indeksu WIG20 na koniec trzyletniego okresu oraz w jego trakcie. Subskrypcja potrwa do 21 grudnia 2012 roku.

Subskrypcja Inwestycyjnego ubezpieczenia na życie WIG20 to połączenie bezpieczeństwa inwestycji z możliwością osiągnięcia wyższej stopy zwrotu niż w tradycyjnych produktach oszczędnościowych. PZU Życie S.A. zapewnia klientom ochronę ubezpieczeniową na życie i dożycie oraz zwrot 100 % wpłaconej składki na zakończenie okresu ochrony ubezpieczeniowej gwarantowane przez PZU Życie SA. Ponadto, klienci mają szansę na pomnożenie swojego kapitału i uzyskanie zysku w postaci bonusa inwestycyjnego.

Bonus ustalany jest na podstawie obserwacji indeksu WIG20. Jego wysokość jest proporcjonalna do wzrostu indeksu WIG20, o ile w trakcie trzyletniego okresu WIG20 nigdy nie osiągnie lub przekroczy 145 % poziomu początkowego. Jeśli indeks sięgnie tego poziomu lub też go przekroczy, wówczas wysokość Bonusa wyniesie 15% zainwestowanej składki. W przypadku gdy poziom Indeksu spadnie lub nie zmieni się po 3 latach, a w ciągu trwania produktu poziom bariery nie zostanie przekroczony, to Bonus wyniesie z kolei zero

W zależności od zachowania indeksu WIG20 maksymalny zysk w okresie trwania produktu to 44,99% pomnożone przez współczynnik partycypacji, którego wysokość mieścić się będzie w przedziale 80-110 % (ostateczna wysokość współczynnika partycypacji potwierdzana jest po zawarciu umowy).

Oferta przygotowana została przez Citi Handlowy i PZU Życie SA, gdzie PZU Życie S.A. jest ubezpieczycielem, zaś Bank pełni w tym przypadku rolę agenta ubezpieczeniowego. W związku z tym, że produkt ma konstrukcję ubezpieczenia na życie i dożycie, potencjalna wypłata Bonusa inwestycyjnego jako części świadczenia ubezpieczeniowego nie jest obciążana podatkiem od zysków kapitałowych Minimalna kwota składki wynosi 5 000 zł. Subskrypcja Inwestycyjnego ubezpieczenia na życie WIG20 potrwa do
21 grudnia 2012 r. Okres trwania umowy to 3 lata.

Szczegółowe zasady, na jakich oferowane jest ubezpieczenie określone są w Ogólnych Warunkach Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie (OWU) oraz w Opisie subskrypcji dostępnych w Oddziale Banku.

Źródło: Citi Handlowy