Wyniki finansowe INTER Polska po 9 miesiącach 2012 roku

0
960

Po trzech kwartałach 2012 roku spółki ubezpieczeniowe INTER w Polsce odnotowały łączny wynik finansowy na poziomie 7,4 mln zł. Na ten wynik składa się 6,5 mln zł wypracowane przez TU INTER Polska S.A. oraz 0,9 mln zł zysku TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. Wyniki grupy kilkakrotnie przewyższają poziomy osiągnięte w analogicznym okresie 2011 roku. Umocnił się również wynik techniczny grupy, który po 3 kwartałach wynosi 3,9 mln zł.

Tak dobrych wyników finansowych grupa INTER jeszcze nie notowała. Dynamika wyniku finansowego to, ponad 420%. Przypis składki w spółce INTER Polska wyniósł 83 mln i jest o 26% wyższy niż po 3 kwartałach 2011 roku. Nadal dynamicznie rozwijają się ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenie ochrony prawnej, osiągając odpowiednio 143% i 232% dynamiki przypisu składki. Spółka INTER-ŻYCIE odnotowała wzrost przypisu składki o 36% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Naszym celem jest rentowny rozwój, w tempie wyższym niż rynek, w wybranych przez nas segmentach – podkreśla Janusz Szulik, prezes zarządu spółek ubezpieczeniowych grupy INTER Polska. Chcemy wzmocnić korzystny trend w ubezpieczeniach majątkowych poprzez uruchomienie nowej aplikacji on-line dla naszych agentów, która już od grudnia umożliwiała będzie wystawianie polis ubezpieczenia domów i mieszkań. W roku 2013 planujemy włączenie wszystkich naszych produktów do nowej platformy dla agenta, co znacząco poprawi komfort pracy naszym pośrednikom jak i ich obsługę posprzedażową. Aplikacja jest częścią kompleksowej wymiany systemów informatycznych, realizowaną od początku tego roku – dodaje.

Źródło: TU Inter Polska