Sprzedaż netto najwyższa od kwietnia 2010 roku w Pioneer Pekao TFI

0
1070

Saldo wpłat i umorzeń największego i najstarszego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w Polsce wyniosło w listopadzie 137,3 mln zł. To najwyższy poziom sprzedaży netto od kwietnia 2010 roku.

Tak wysokie dodatnie saldo wpłat i umorzeń to nie tylko zasługa niskich odkupień, ale także stabilnej bazy sprzedaży brutto, która w listopadzie, podobnie jak w październiku, po raz kolejny przekroczyła 450 mln zł. Ubiegłomiesięczny wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby nie odpływ 20 mln zł z jednego z funduszy specjalistycznych dedykowanych wybranemu klientowi. Wyłączając to zdarzenie listopadowe saldo wpłat i umorzeń wyniosłoby 157 mln złotych.

Niekwestionowanymi liderami zaufania klientów pozostają fundusze dłużne. Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO, Pioneer Obligacji Plus, Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 oraz Pioneer Obligacji Strategicznych pozyskały tylko w ubiegłym miesiącu łącznie ponad 215 mln zł.

Bardzo dobry wynik sprzedaży naszych funduszy w listopadzie może sugerować, że część klientów będzie z czasem szukać alternatywnych do lokat bankowych inwestycji. Temu zjawisku będą sprzyjać spadające stopy procentowe. W tym kontekście coraz bardziej atrakcyjne wydają się fundusze akcyjne, których wyniki inwestycyjne w tym roku są co najmniej zadowalające  – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.

Pioneer Akcji Aktywna Selekcja tylko w ciągu ostatnich 6 miesięcy zyskał 18,65%, a licząc od początku roku prawie 19,87%. Pioneer Dynamicznych Spółek od początku 2012 r. zyskał jeszcze więcej, bo 30,44%. Również fundusze obligacji przynoszą wciąż swoim inwestorom zyski, wynik Pioneer Obligacji Strategicznych od początku roku to 13,2%.

Także wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na koniec listopada wzrosła i wyniosła ponad 14,6 mld złotych.

Źródło: Pioneer Pekao TFI