Wysoka ocena ratingowa dla Funduszu PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK

0
1067

Fundusz PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK zdobył wysoką ocenę w ratingu przeprowadzonym przez niezależnych specjalistów z portalu Analizy Online. Cztery gwiazdki oznaczają, że fundusz ten jest wart włączenia do portfela inwestycyjnego. To kolejny z produktów z oferty TFI PZU wyróżniony tak wysoką oceną.

Cztery gwiazdki w prestiżowym ratingu Analiz Online dla funduszu PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK są potwierdzeniem jakości zarządzania funduszem oraz wyrazem uznania dla uzyskanego bardzo dobrego wyniku inwestycyjnego. Tylko w 2012 roku fundusz osiągnął stopę zwrotu na poziomie +17,1 proc., podczas gdy średnia w grupie funduszy mieszanych stabilnego wzrostu wyniosła +11,7 proc. Tym samym pod względem wyników fundusz zaliczył najlepszy okres w swojej historii. Od początku działalności (lipiec 2001 roku) zarządzający wypracowali dla klientów wynik na poziomie +107,2 proc.

Sukces PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK jest pochodną przede wszystkim zwiększenia zaangażowania w akcje w II połowie 2012 r. Ten odważny krok pozwolił dobrze zdyskontować bardzo dobrą koniunkturę na warszawskim parkiecie i w rezultacie poprawić miejsce w zestawieniach wyników względem końca czerwca – argumentują ocenę specjaliści z portalu Analizy Online.

Elementem, który dodatkowo wyróżnił PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK na tle pozostałych funduszy z grupy mieszanych polskich stabilnego wzrostu jest skuteczne wykorzystanie hossy na obligacjach skarbowych, a także niska zmienność jednostki uczestnictwa oraz niskie koszty związane z inwestycją w fundusz.

Bardzo dobre wyniki PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek to konsekwencja z jednej strony trafnych decyzji alokacyjnych zarówno w segmencie akcji jak i obligacji, z drugiej zaś systematycznej pracy całego zespołu inwestycyjnego w obszarze selekcji poszczególnych papierów – argumentuje Kamil Gaworecki, Zarządzający Portfelem Akcji w PZU Asset Management. Oczywiście rynki finansowe były w zeszłym roku łaskawe dla posiadaczy papierów udziałowych i dłużnych, jednak bardzo istotny wkład do wyników miała prowadzona od dłuższego czasu restrukturyzacja części akcyjnej funduszu, który należy do największych portfeli mieszanych na rynku (niemal 1,8 mld zł aktywów netto) – dodaje Gaworecki.

Czterema gwiazdkami w ratingu Analiz Online mogą pochwalić się również cztery inne fundusze z oferty TFI PZU: PZU Gotówkowy, PZU Papierów Dłużnych Polonez oraz PZU Energia Medycyna Ekologia. Tak wysoką ocenę fundusze otrzymały w poprzednim roku.

Źródło: PZU TFI