Zgłaszanie szkód online w TU Europa i TU na Życie Europa

0
1133

Grupa Ubezpieczeniowa Europa, specjalizująca się w produktach bancassurance, wdraża system zgłaszania szkód i roszczeń online. To efekt optymalizacji procesu obsługi klientów, który zwiększy komfort osób objętych ubezpieczeniem Europy. Aktywna od dziś aplikacja umożliwia zgłoszenie każdego rodzaju szkody i roszczenia.

Za pośrednictwem kanału online można zawiadomić o powstałej szkodzie lub roszczeniu oraz przekazać skany dokumentacji i zdjęcia. Do tej pory klienci robili to telefonicznie, drogą elektroniczną e-mail oraz za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurach regionalnych. Docelowo system będzie pozwalał także klientom zadawać pytania dotyczące przebiegu likwidacji, uzupełniać informacje i dokumentację oraz monitorować przebieg likwidacji, dzięki czemu będą oni na bieżąco zorientowani w postępach całego procesu. Aplikacja online jest dostępna na stronie www.tueuropa.pl w zakładce „Centrum Obsługi Klienta”.

– Nowy system umożliwia zgłaszanie szkód majątkowych, osobowych, finansowych i turystycznych w ramach polis zawartych w TU Europa oraz roszczeń z ubezpieczeń na życie w TU na Życie Europa. Klient wypełnia formularz zgłoszenia, w którym podaje kluczowe informacje o zdarzeniu oraz dołącza skany dokumentów niezbędnych w procesie likwidacji. Aplikacja rejestruje zgłoszenie i automatycznie przekazuje je do realizacji – mówi Alicja Hamkało, rzecznik prasowy Europy.

W ubiegłym roku Grupa Europa wdrożyła nowe funkcjonalności także do swojego sytemu transakcji internetowych dla partnerów dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe. Ulepszenia te oznaczają dla klientów m.in. szybkie wprowadzanie zmian w ich polisach i krótki czas oczekiwania na wypłatę pieniędzy. Dzięki temu zwiększyła się efektywność korzystania z serwisu, a także usprawniło dysponowanie produktami inwestycyjnymi.

Grupa Ubezpieczeniowa Europa od 18 lat tworzy innowacyjne produkty ubezpieczeniowe dostosowane do potrzeb szerokiego grona klientów. Specjalizuje się w bancassurance – ubezpieczeniach sprzedawanych w powiązaniu z ofertą bankową. Jest częścią Talanx International i Meiji Yasuda, jednych z największych firm ubezpieczeniowych na globalnym rynku. Europa jest organizacją stabilną i bezpieczną, dzięki czemu jej klienci mogą chronić to, co dla nich najważniejsze: swoje życie, zdrowie i mienie.

Źródło: TU Europa