Warta z wysoką oceną ratingową

0
1179

Agencja ratingowa Standard&Poor’s potwierdziła ocenę ratingową dla Warty na poziomie A z perspektywą stabilną. Jednocześnie podniosła tzw. samodzielny rating Warty z poziomu BBB do BBB+.

Potwierdzenie wysokiej oceny ratingowej dla Warty na poziomie A z perspektywą stabilną wynika z jej postrzegania jako spółki strategicznie ważnej dla Talanx. Analitycy S&P w uzasadnieniu podkreślają, że obecnie Polska jest dla Talanx  drugim rynkiem pod względem wielkości, a Warta ma na nim bardzo dobrą pozycję konkurencyjną.

Z kolei podnosząc samodzielny rating dla spółki do poziomu BBB+ analitycy docenili fakt, że Warta wciąż umacnia swoją pozycję rynkową, rosnąc szybciej niż rynek oraz poprawia wyniki finansowe.

– Cieszy mnie potwierdzenie oceny ratingowej na bardzo wysokim poziomie oraz lepsza ocena bieżącej działalności i perspektyw samej Warty, szczególnie w tak trudnych warunkach makroekonomicznych – mówi Jarosław Parkot, prezes TUiR Warta.

Agencja w uzasadnieniu oceny podkreśla, że widać pozytywne efekty działań rozpoczętych w 2010 r., polegających na znacznej poprawie w podejściu do selekcji ryzyka i ustalania stawek oraz strategii likwidacji szkód. Lepszej ocenie sprzyja też połączenie TUiR Warta z HDI Asekuracja, od strony prawnej ogłoszone pod koniec 2012 r. W opinii S&P połączenie operacyjne poprawi pozycję konkurencyjną spółki dzięki większej skali działalności, rozległej sieci dystrybucji, szerszej bazie klientów oraz synergiom na poziomie back-office.

– Postrzegamy zarząd jako zdolny do sprostania wyzwaniom stojącym przed nim, ze względu na dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia jego członków na polskim rynku ubezpieczeń – napisał S&P w swojej analizie.

Źródło: Warta