Rekordowe wpłaty w Pioneer Pekao TFI

0
1061

W lutym klienci pierwszego TFI w Polsce wpłacili do funduszy i subfunduszy Pioneer 177,6 mln zł nowych środków. To jeszcze więcej niż w świetnym styczniu, który był najlepszym miesiącem od prawie 3 lat.

To równocześnie piąty już miesiąc z rzędu przewagi wpłat nad umorzeniami klientów Pioneer Pekao. W tym okresie do funduszy i subfunduszy Pioneer trafiło 0,65 mld zł nowych środków. W lutym sprzedaż brutto była na nieco niższym niż w styczniu poziomie, wyniosła prawie 520 mln zł, ale także niższe były wypłaty.

Podobnie jak na początku tego roku największą popularnością cieszył się Pioneer Obligacji Strategicznych, który pozyskał ponad 80,3 mln złotych. Klienci wciąż interesowali się funduszami rynku pieniężnego: Pioneer Gotówkowy oraz Pioneer Pieniężny pozyskały wspólnie nieco ponad 104 mln złotych. Wprowadzony do sprzedaży w lutym Pioneer Stabilnego Inwestowania, który inwestuje m.in. w spółki wypłacające dywidendy oraz obligacje skarbowe i nieskarbowe, pozyskał z rynku 51 mln złotych.

– Strumień  środków klientów płynących nieprzerwanie od kilku miesięcy do Pioneer Pekao pokazuje, że fundusze inwestycyjne  stają się coraz popularniejszym sposobem oszczędzania i inwestowania. Widać że wyniki funduszy Pioneer oraz poszerzana oferta produktowa zyskują aprobatę klientów. Inwestorom potrzeba jednak większej dywersyfikacji portfeli, dlatego już teraz oferujemy nowe rozwiązania, które pomogą im uzyskać ekspozycję na rynek akcji – mówi Krzysztof Lewandowski, prezes Pioneer Pekao TFI.

Najlepsze wyniki – z perspektywy minionych kilku i kilkunastu miesięcy – uzyskują właśnie fundusze powiązane z rynkiem akcji. W lutym, podobnie jak w styczniu, najlepszy był Pioneer Akcji Amerykańskich (3,06%), który od początku roku zyskał już 9,87%. W skali ostatnich 12 miesięcy liderem okazał się z kolei Pioneer Dynamicznych Spółek ze stopą zwrotu 26,68%. Pioneer Obligacji Strategicznych, do którego w lutym napłynęło najwięcej nowych środków, od początku roku zyskał 1,96%, a w ciągu minionych 12 miesięcy 11,54%.

W lutym po raz kolejny wzrosły także aktywa Pioneer Pekao TFI, a ich wartość netto wyniosła ponad 15,3 mld złotych.

Źródło: Pioneer Pekao TFI