BRE Ubezpieczenia angażuje się w rozwijanie przedsiębiorczości u młodzieży

0
1178

BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. zaangażowało się w działania mające na celu rozwijanie przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży. Wspólnie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości ubezpieczyciel będzie realizował programy ukierunkowane na przygotowanie młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Prezes Zarządu BRE Ubezpieczenia TUiR SA został powołany na Wiceprezydenta i zasiada w Radzie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której programy przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, pozwalają lepiej zrozumieć zasady ekonomii i funkcjonowania biznesu. Fundacja stara się rozwijać w młodych ludziach umiejętność krytycznego myślenia oraz kształtować aktywny stosunek do życia.

BRE Ubezpieczenia TUiR SA wielokrotnie angażowało się w programy i projekty o charakterze edukacyjnym. Zależy nam na aktywnym działaniu na rzecz wzrostu świadomości finansowej i biznesowej w społeczeństwie, a działania skierowane do dzieci i młodzieży mają szansę realnie wpłynąć na kształt polskiej gospodarki za kilka lat. Znajomość procesów rynkowych, wiedza z zakresu finansów i ubezpieczeń, a także elastyczność i proaktywność to cechy, które z pewnością zaprocentują przyszłym pracownikom czy przedsiębiorcom. Naszym wspólnym – z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości – celem jest właśnie zachęcanie młodzieży do podejmowania działań niezależnie od koniunktury czy bieżącej sytuacji na rynku.” – mówi Paweł Zylm, Prezes Zarządu BRE Ubezpieczenia TUiR SA oraz Wiceprezydent Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji BRE Ubezpieczenia jest laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym przyznanej przez redakcję Gazety Giełdy Parkiet w marcu 2013 roku statuetki „Byka” w kategorii innowacja na rynku finansowym. Ponadto, rozwiązania oferowane i współtworzone przez BRE Ubezpieczenia zostały nagrodzone m.in.: Godłem Teraz Polska, Laurem Konsumenta w kategorii Odkrycie Roku 2012, tytułem Firma Roku 2011 przyznanym przez Kapitułę Polskiego Klubu Biznesu, Certyfikatem Najwyższa Jakość – Produkt Roku 2009, Euromarka, Rekomendacją Gazety Bankowej oraz tytułem Hit Roku, ALICJA 2007 miesięcznika Twój Styl, EUROPRODUKT – w konkursie pod patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz „Indywidualność Rynku – Merkury 2007”. BRE Ubezpieczenia otrzymało także tytuł „Najlepszy partner w biznesie 2012” przyznany przez redakcję Home&Market.

Źródło: BRE Ubezpieczenia