Program Inwestycyjny „INVEST POLISA” nagrodzony przez Home&Market

0
1050

Miesięcznik  Home&Market  przyznał  Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie „Polisie – Życie” S.A ( Vienna Insurance Group)  Order Finansowy w kategorii  Ubezpieczenia dla Klienta Indywidualnego za Program Inwestycyjny „INVEST POLISA”

Program inwestycyjny „Invest Polisa” umożliwia systematyczne inwestowanie środków z wykorzystaniem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Program ten pozwala na aktywne lokowanie środków finansowych i łączy indywidualne preferencje inwestora.  Ubezpieczony samodzielnie wskazuje fundusz kapitałowy, w zależności od akceptowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Zaletą pakietu jest elastyczność w podejmowaniu decyzji dowolność w wyborze składu portfela w ramach szerokiej gamy funduszy inwestycyjnych, bezpieczeństwo powierzonych pieniędzy Każdy klient może wybrać strategię inwestycyjną dostosowaną do indywidualnych potrzeb, uwzględniając takie czynniki jak bezpieczeństwo, zysk, czy przewidywany czas inwestycji. Ubezpieczony deklaruje wysokość miesięcznej składki oraz sumę wpłat. Można dokonać czterech bezpłatnych konwersji w ciągu roku. Nie pobierana jest żadna opłata za zawieszanie, zmniejszanie, zwiększanie wpłat. W ofercie znajduje się 12 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Fundusze oferowane przez „Polisę – Życie” inwestowane są w bardzo zróżnicowane walory. Towarzystwo łączy ochronę ubezpieczeniową i profesjonalne zarządzanie aktywami, współpracując z renomowanymi Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych .

Źródło: Polisa-Życie S.A.