Grupowe pracownicze ubezpieczenie na życie w ofercie Open Life TU Życie

0
1250

Open Life TU Życie SA, stawia kolejny krok w kierunku realizacji strategii spółki i poszerza swoją ofertę produktową o grupowe pracownicze ubezpieczenie na życie.

Rynek pracowniczych ubezpieczeń grupowych w Polsce rozwija się nieustannie od lat powojennych. Produkty te niezależnie od otoczenia społecznego, politycznego, czy ekonomicznego zawsze cieszyły się zainteresowaniem pracowników. Biorąc pod uwagę horyzont czasowy, w którym funkcjonują – zmiany w ich obrębie są stosunkowo niewielkie, nie zdetronizowały ich również produkty o charakterze indywidualnym.

Cechą charakterystyczną pracowniczych ubezpieczeń grupowych jest prowadzenie bezpośrednio przez pracodawcę, w imieniu i interesie swoich pracowników, negocjacji z towarzystwem ubezpieczeniowym. Takie rozwiązanie pozwala wypracować produkt dopasowany do struktury demograficznej pracowników oraz do charakteru wykonywanej przez nich pracy.

Popularność pracowniczych ubezpieczeń grupowych na życie jest w szczególności efektem prostej i przyjaznej dla odbiorców konstrukcji. Podstawą ubezpieczenia jest ochrona na wypadek śmierci ubezpieczonego, wzbogacona o dodatkowe ryzyka o charakterze wypadkowym i chorobowym. Atrakcyjność rozwiązania zwiększona jest poprzez uzupełnienie oferty o zdarzenia dotyczące członków najbliższej rodziny tj. dzieci, małżonka, rodziców, a nawet teściów. Co ważne, dzięki grupowej formule, ubezpieczenia tego typu stanowią jedną z najtańszych form kompleksowej ochrony życia i zdrowia.

Open Life stawia na ofertę skrojoną do potrzeb wybranej grupy odbiorców, oferując uproszczony do minimum model przystąpienia do ubezpieczenia oraz szeroki portfel ryzyk. Pierwsze produkty ubezpieczenia grupowego zostały już wdrożone u naszych partnerów biznesowych.

Wyszliśmy z dość oczywistego założenia, iż inne potrzeby ma osoba mieszkająca z rodzicami, inne ojciec trójki dzieci, a jeszcze inne – np. młoda kobieta – mówi Filip Herliczko, dyrektor ds. produktów ochronnych w Open Life. Naszym celem było stworzenie produktu dopasowanego do indywidualnych potrzeb i oczekiwań pracowników, dlatego powstało kilka wariantów ubezpieczenia różniących się zakresem ochrony i wysokością sum ubezpieczenia – podkreśla Herliczko.

Naszą przewagę konkurencyjną chcemy budować m.in.: przez wyłapanie i łączenie najlepszych cech funkcjonujących na rynku produktów, a także poprzez różnorodność proponowanych rozwiązań i dużą elastyczność. Uważnie przyglądamy się potrzebom partnerów i staramy się do nich jak najlepiej dostosować. Wszystko przygotowujemy tak, aby forma produktu była  przyjazna dla odbiorców.

Poza podstawową ofertą przygotowana została również oferta opcjonalna. Każdy pracownik ma możliwość wskazania najbliższych członków rodziny, tj. małżonka, dziecko, rodziców, a także partnera, którzy za niewielką dopłatą mogą zostać objęci ochroną na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń, jak np. trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, czy konieczność poddania się operacji chirurgicznej – dodaje Filip Herliczko.

Co ważne, poza wypełnieniem deklaracji zgody, pracownik nie musi angażować swojego czasu na inne działania. Pracodawca dopełnia wszystkich formalności związanych z rejestracją ubezpieczenia.

Źródło: Open Life TU Życie SA