Polisy terminowe w ofercie Skandia Życie

0
1113

Skandia Życie TU S.A. rozszerzyła działalność ubezpieczeniową. Spółka weszła na rynek terminowych ubezpieczeń na życie. Portfolio produktów firmy zostało wzbogacone o polisę ochronną „Skandia Życie+”. Rozbudowa oferty o nowy segment to element strategii rozwoju Skandia Życie na rynku polskim.

Krajowy rynek ubezpieczeń rozwija się dynamicznie. Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że łączna wartość sektora życiowego w ubiegłym roku wyniosła 36 377,4 mln PLN, co oznacza 14,23 proc. wzrost w porównaniu do 2011 r. Największe przychody (ponad 53 proc.) wygenerowały produkty z grupy I, obejmującej m.in. polisy ochronne.Dane finansowe znajdują odzwierciedlenie również w wynikach badań przeprowadzonych przez Skandia Życie w marcu br. Wykazały one, że trzy czwarte Polaków deklaruje chęć finansowej ochrony bliskich przed skutkami chorób, kalectwa czy śmierci. Jednocześnie ponad połowa ankietowanych (53 proc.) nie posiada indywidualnych produktów ubezpieczeniowych, umożliwiających wypłatę świadczeń w wypadku zdarzeń losowych wpływających na nasze zdrowie lub życie.

Polski rynek ubezpieczeń oferuje duży potencjał, szczególnie w obszarze rozwiązań emerytalnych i ubezpieczeń terminowych na życie. Aby móc umocnić pozycję na rynku oraz zapewnić dalszy rozwój spółki Skandia Życie, w ciągu ostatnich kilku miesięcy zrealizowaliśmy szereg kluczowych inwestycji. W minionym roku została otwarta m.in. pierwsza sieć lokalnych placówek. Oddziały Skandia Życie powstały w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach oraz Gliwicach. Wdrożyliśmy również nowe rozwiązania informatyczne w zakresie wsparcia sprzedaży oraz obsługi klientów. Ponadto, wprowadziliśmy całkowicie nową ofertę produktową, profilowaną pod kątem potrzeb finansowych klientów, charakterystycznych dla różnych grup wiekowych: 20+, 30+, 40+, 50+. Rozszerzenie portfolio ubezpieczeń o polisy terminowe, to kolejny etap realizacji naszej strategii rozwoju w Polsce” – mówi Paweł Ziemba, Prezes Zarządu Skandia Życie TU S.A.

Skandia Życie+ to terminowe ubezpieczenie na życie obejmujące ochroną takie zdarzenia losowe, jak: śmierć, całkowite trwałe inwalidztwo czy choroba śmiertelna. Produkt przeznaczony jest dla osób w wieku od 18-tego do ukończenia 59-tego roku życia. Minimalna składka regularna, opłacana miesięcznie wynosi 80 zł. Umowa ubezpieczenia może być zawierana na okres od 5 do 30 lat.

Wraz z nową polisą Skandia Życie wprowadziła nową formę dokumentacji produktowej. Ogólne Warunki Ubezpieczenia zostały napisane przejrzystym językiem, nie wymagającym specjalistycznej znajomości prawa. Kluczowe zagadnienia zostały dodatkowo wyróżnione odpowiednimi adnotacjami na marginesach oraz objaśnione przykładami. Ponadto, firma przygotowała dla klientów Kartę Produktu, zawierającą najważniejsze informacje na temat ubezpieczenia, zgodnie z rekomendacją PIU dotyczącą dobrych praktyk informacyjnych.

Zdajemy sobie sprawę, że język prawny jest językiem formalnym, specyficznym, często nieprzyjaznym dla klienta. Dlatego zdecydowaliśmy się na zmodyfikowanie formy dokumentów i wprowadzenie krótkich objaśnień dotyczących opisywanych zagadnień. Ponadto, najważniejsze z nich zostały poparte przykładami. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Skandia Życie blisko co trzeci Polak (30 proc.) wskazuje właśnie na brak wiedzy na temat produktów ubezpieczeniowych, jako główną przeszkodę w wyborze polisy na życie. Mamy nadzieję, że nowa forma ułatwi zrozumienie treści zawartych w dokumentach oraz utwierdzi klientów, że podjęli świadomą i trafną decyzję” –mówi Krzysztof Żukowski, Dyrektor Sprzedaży Skandia Życie TU S.A.

Źródło: Skandia