Spółki BZ WBK-Aviva podsumowują 5 lat działalności

0
1035

Mija 5 lat obecności BZ WBK-Aviva Towarzystw Ubezpieczeń na polskim rynku bancassurance. W tym okresie spółki zbudowały silną pozycję rynkową. Na koniec 2012 roku BZ WBK-Aviva osiągnęły ponad 10 proc. udział w segmencie bancassurance ubezpieczeń ogólnych oraz 5,3 proc. udział w obszarze ubezpieczeń na życie (z wyłączeniem polisolokat).

Spółki BZ WBK-Aviva ubezpieczają już ponad 1,3 mln klientów Banku Zachodniego WBK. Jeszcze w 2008 roku tylko 32,8 proc. klientów Banku posiadało ubezpieczenie. Obecnie odsetek ten wynosi aż 60 proc. W tym samym okresie spółki BZ WBK-Aviva wypłaciły swoim klientom świadczenia i odszkodowania z tytułu zdarzeń ubezpieczeniowych na łączną kwotę ponad 60 mln zł.

– Nasz bilans osiągnięć po 5 latach wypada bardzo dobrze zarówno w zakresie efektywności sprzedażowej, jak i rentowności biznesu. Przed nami nowe wyzwania. W ciągu najbliższych trzech latzamierzamy podnieść poziom składki przypisanej brutto o 20 proc. rok do roku. Będziemy kontynuować wspólnie z Bankiem Zachodnim WBK rozwój sprzedaży klasycznych produktów bancassurance, skoncentrujemy się także na wzmocnieniu linii ubezpieczeń niepowiązanych z produktami kredytowymi oraz na zbudowaniu najwyższych standardów obsługi klienta na wszystkich etapach korzystania z naszej oferty – komentuje Krzysztof Charchuła, prezes zarządu Towarzystw BZ WBK-Aviva.

W ciągu 5 lat BZ WBK-Aviva zwiększyły także swoją ofertę ubezpieczeniową z kilku do ponad dwudziestu produktów, wprowadzając wiele nowoczesnych ubezpieczeń, w tym oferowanych niezależnie od produktów kredytowych. Właśnie na zbudowanie wyróżniającej się na rynku bancassurance oferty ubezpieczeń ochronnych (tzw. niepowiązanych) spółki BZ WBK-Aviva stawiają przede wszystkim. Aktualnie w ramach tej linii ubezpieczeń bardzo dobrze rozwija się sprzedaż ubezpieczeń domów i lokali mieszkalnych Locum oraz ubezpieczenie Ochrona Płatności zabezpieczające budżet domowy.

Niedawno oferta produktów niepowiązanych powiększyła się o program ochronny na życie – Opiekun Rodziny. Może on zapewnić wsparcie finansowe dla najbliższych w razie śmierci osoby objętej polisą, a także świadczenia w przypadku całkowitej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania, np. nowotworu czy zawału serca. Prosty program ochronny na życie odpowiada przede wszystkim na potrzeby odpowiedzialnych klientów – osób, które mają świadomość, że tego typu polisa jest niezbędnym zabezpieczeniem dla siebie i bliskich. Opiekun Rodziny dostępny jest przy minimum formalności – bez ankiety medycznej i badań lekarskich.

Równolegle spółki ciągle doskonalą procesy obsługi klienta m.in. poprzez dalszą poprawę komunikacji z klientem i jakości obsługi, np. przez skrócenie czasu rozpatrywania roszczenia. W trzecim kwartale br. BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych planuje wprowadzić unikalne na polskim rynku gwarancje obsługowe przy likwidacji szkód z tytułu ubezpieczenia domów i lokali mieszkalnych Locum. W ramach tych gwarancji, jeżeli Towarzystwo nie dotrzyma określonych terminów, związanych z likwidacją szkody, klient może otrzymać kwotę w wysokości zapłaconej rocznej opłaty za ubezpieczenie.

Źródło: Aviva