Nowy produkt strukturyzowany w ofercie Nordea Polska TUnaŻycie

0
1130

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie poszerzyło ofertę produktów strukturyzowanych z gwarancją kapitału o kolejny, tym razem oparty na stopie procentowej na rynku międzybankowym w USA. Nordea Gwarant – Amerykańskie Ożywienie oferowany jest w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie.

W marcu 2009 r., po wybuchu kryzysu finansowego, już po wprowadzonym obniżeniu stopy do zera, FED postanowił wykupić obligacje skarbu państwa i papiery wartościowe o skumulowanej wartości ok. 1,25 biliona dolarów przez okres jednego roku. W mediach program nazwany został programem QE1. Aktualnie trwa już czwarta tura skupu obligacji zwana QE4. Otwiera to perspektywę zmian wysokości amerykańskich stóp procentowych, które są podstawowym instrumentem polityki monetarnej w USA i mają znaczny wpływ na ożywienie całej gospodarki.

Skup obligacji (QE4), który trwa od grudnia 2012 r., przełożył się na rekordowo wysoki poziom aktywów FED i na „wpompowanie” w gospodarkę dużej ilości pieniądza. Może to prowadzić do wzrostu inflacji, a to skłonić FED do podwyższenia stóp procentowych. Rosną także realne dochody i tym samym poczucie bezpieczeństwa amerykańskich gospodarstw domowych, co prowadzi do wzrostu wydatków i tym samym przyczyni się do większych obrotów w gospodarce i jeszcze szybszego rozwoju USA. Jeśli, zgodnie z oczekiwaniami, wzrost gospodarczy USA przyspieszy w najbliższych latach, może się to dodatkowo silnie przyczynić do wzrostu stóp procentowych.

Nordea Gwarant – Amerykańskie Ożywienie to produkt 18-sto miesięczny (okres trwania umowy ubezpieczenia: 07.06.2013 r. – 07.11.2014 r.) proponowany w dwóch wersjach: z 98% lub 99% gwarancją zainwestowanego kapitału (pod warunkiem nie wycofania środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia zawartej na czas określony). Minimalna składka ubezpieczeniowa to 5 000 PLN.

Klienci, którzy zdecydują się zainwestować w ten produkt mają możliwość zyskania na zmianach indeksów opartych o wzrosty stóp procentowych na rynku międzybankowym w USA. Nie ponoszą żadnych opłat wstępnych ani też nie są obciążeni podatkiem od zysków kapitałowych, spadków czy darowizn. Nordea Gwarant – Amerykańskie Ożywienie jest dostępny w oddziałach Nordea Bank Polska od 10 czerwca 2013 r. – 02 lipca 2013 r.

Szczegóły dotyczące produktu są zawarte w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie „Nordea Gwarant – Amerykańskie Ożywienie”.

Źródło: Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie