Solidne ubezpieczenie dla turysty

0
1139

Ubezpieczenie turystyczne to polisa która ma chronić nie tylko podczas letniego czy zimowego wypoczynku, ale także w czasie każdego nawet jednodniowego wyjazdu poza granice Polski. Aby być solidnie zabezpieczonym należy pomyśleć o optymalnym ubezpieczeniu, ale także o adekwatnych sumach, które pozwolą w razie wypadku pokryć koszty leczenia, akcji ratowniczej czy powrotu do kraju.

W pakiecie dobrze ubezpieczonego turysty powinny znaleźć się ubezpieczenia: KLZ (kosztów leczenia za granicą), assistance, kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej, OC (odpowiedzialności cywilnej), NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), a także ubezpieczenie bagażu. Bardzo praktyczne będzie ubezpieczenie Ochrony Prawnej. Jednak o jego wykupieniu należy pomyśleć znacznie wcześniej, bowiem obowiązuje tutaj trzymiesięczna karencja.

Planując wakacyjne ubezpieczenie turysta powinien pomyśleć przede wszystkim o polisie obejmującej koszty leczenia zagranicą i odpowiedzialności cywilnej. Pierwsze z nich uchroni od samodzielnego pokrywania wydatków związanych z pomocą medyczną powypadkową lub podjętą w wyniku nagłego zachorowania. Dzięki takiej polisie to ubezpieczyciel pokryje wydatki związane z leczeniem szpitalnym, ambulatoryjnym, a także zwrot wydatków poniesionych na leki, środki opatrunkowe i inne koszty związane ze świadczeniem na rzecz ubezpieczonego opieki medycznej.

Polecanym uzupełnieniem tego ubezpieczenia będzie polisa OC, która zabezpiecza przed wypłacaniem odszkodowania osobie, której zostanie wyrządzona szkoda, przerzucając ciężar na zakład ubezpieczeń.

– Wykupując pakiet turystyczny należy zwrócić uwagę czy suma gwarancyjna jest na odpowiednio wysokim poziomie – mówi Marcin Pabiś, Menadżer Produktów dla Podmiotów Gospodarczych, Concordia Ubezpieczenia. – Kwota ubezpieczenia OC nie powinna bowiem być niższa niż 100.000 zł. Odnosi się to przede wszystkim do szkód na osobie. Szczególnie powinniśmy zadbać o wysoką sumę gwarancyjną wyjeżdżając za granicę, bowiem to właśnie tam sumy zasądzanych odszkodowań są wysokie.

Ważne by w pakiecie ubezpieczeniowym znalazły się koszty transportu poszkodowanego z zagranicy do Polski, a także assistance, które pomoże w załatwieniu wielu spraw, jak choćby ułatwi pokrycie kosztów przyjazdu osoby towarzyszącej poszkodowanemu, opiekę nad nieletnimi dziećmi, kiedy zachoruje. Turysta będzie miał również zapewnioną pomoc, kiedy zgubi dokumenty, czy karty kredytowe.

– Należy pamiętać, że nawet błahe z pozoru urazy czy zachorowania mogą wiązać się z koniecznością poniesienia znacznych wydatków. Nie należy więc oszczędzać, ale wybierać ubezpieczenia z szerokim zakresem ochrony, jak też odpowiednio wysokimi sumami ubezpieczenia – mówi Marcin Pabiś.

Turysta wyjeżdżający na wakacje powinien także zastanowić się nad ubezpieczeniem NNW. Zabezpiecza ono ubezpieczonego gdy podczas wakacji dozna uszczerbku na zdrowiu. Bardzo ważne, by było ono zawarte na sumę, która pozwoli pokryć koszty leczenia i ewentualnej rehabilitacji, a także obejmę wypłatę bliskim pełnej sumy w razie śmierci ubezpieczonego.

Niektóre zdarzenie mogą wiązać się z koniecznością podjęcia akcji ratowniczej i poszukiwawczej, a to wiąże się z bardzo wysokimi sumami. Również warto pomyśleć o ubezpieczeniu sprzętu sportowego, bagażu i kosztownych przedmiotów jak laptop czy sprzęt fotograficzny lub wędkarski.

– W przypadku wyjazdu zorganizowanego, tour operator zapewnia ubezpieczenie. Jednak jego zakres, jak też sumy ubezpieczenia poszczególnych ryzyk są z reguły mocno okrojone. Sprawia to, że ochrona ubezpieczeniowa może stać się iluzoryczna – zwraca uwagę Marcin Pabiś z Concordia Ubezpieczenia.

Nie należy także polegać w pełni na tzw. karcie EKUZ, zapewniającej leczenie w krajach Unii Europejskiej – może ona bowiem podlegać licznym ograniczeniom, w zależności od kraju, do którego wyjeżdża turysta.

– Jeżeli zaś wybieramy się poza Europę, w popularne kierunki jak Egipt, Tunezja czy Turcji, czy w bardziej egzotyczne miejsca, zakup polisy staje się koniecznością – podkreśla Marcin Pabiś. – Ogólnie rzecz ujmując, można przyjąć zasadę, że im dalsza jest nasza podróż, tym wyższe powinny być sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.

Źródło: Concordia Ubezpieczenia