TU Europa wyróżnione za ubezpieczenie Sport&Fun

0
1179

3 RAZEM_2013

Ubezpieczenie Sport&Fun, oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., zostało wyróżnione nagrodą Najwyższa Jakość Quality International 2013. Polisa Sport&Fun to kompleksowa ochrona dostosowana do potrzeb osób łączących pasję podróżowania z uprawianiem sportów w Polsce i za granicą. 

Program Najwyższa Jakość Quality International wyróżnia firmy, które reprezentują najlepsze standardy, gwarantujące klientom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie. Organizuje go redakcja Forum Biznesu pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest skierowany do podmiotów, posiadających czytelną politykę jakości w odniesieniu do produktu, usługi lub systemu zarządzania, które poddadzą się weryfikacji przez niezależnych ekspertów.

– Sport&Fun to „dwa w jednym”. Scala klasyczne ubezpieczenie turystyczne, jakie wykupują osoby planujące wypoczynek za granicą lub w kraju, z polisą dającą ochronę podczas aktywności sportowych. Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba wykupować odrębnych polis –  Mariusz Górski, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Zagranicznych TU Europa S.A.

Wyróżnione ubezpieczenie Sport&Fun działa w sytuacji, gdy nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek utrudni bądź uniemożliwi podróżowanie albo uprawianie hobby sportowego. Zabezpiecza klienta i jego sprzęt, jeśli podczas uprawiania sportów, np. narciarstwa, snowboardingu, windsurfingu, jazdy na rowerze ulegnie on wypadkowi. Obejmuje pokrycie kosztów leczenia, pomocy w podróży i transportu oraz koszty ratownictwa. Umożliwia też wypłatę świadczenia w razie nieszczęśliwego wypadku lub śmierci i daje ochronę cennych rzeczy: bagażu i sprzętu sportowego. Zapewnia także zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu sportowego lub karnetu narciarskiego w razie braku możliwości wykorzystania ich z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Ponadto polisa chroni przed odpowiedzialnością cywilną, jeśli klient wyrządzi szkody innym osobom.

– Potrzeby turystów dynamicznie się zmieniają, dlatego wyróżnikiem naszego ubezpieczenia jest duża elastyczność. Jako jedyne tego typu na rynku można je rozszerzyć o dodatkowe opcje ubezpieczeń, m.in. koszty artroskopii i rehabilitacji, car assistance czy ubezpieczenie mieszkania na czas podróży. Sport&Fun jest dostępne w wariancie krótko- i długoterminowym – dodaje Mariusz Górski.

Ubezpieczenia turystyczne i udzielanie gwarancje dla tour operatorów stanowią istotny segment działalności TU Europa. Firma współpracuje już z ponad 1000 biur podroży w całej Polsce, oferując polisy zarówno grupowe, jak i indywidualne. Unikalną ofertę Europy dla turystów wyróżnia szeroki wachlarz dodatkowych opcji do ubezpieczeń podróżnych, brak udziału własnego klienta w kosztach leczenia, bezgotówkowe rozliczanie kosztów leczenia, brak zwyżek za wiek oraz jednakowa składka ubezpieczeniowa dla wszystkich stref świata.

Źródło: TU Europa