Ubezpieczenia OC dla osób prywatnych

0
1232

Nieszczęścia chodzą po ludziach i to nierzadko parami. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja, kiedy my sami staniemy się przyczyną nawet niezamierzonego zmartwienia, które wyrządzi poważne szkody innym osobom na ich zdrowiu czy mieniu. Dlatego też we współczesnym społeczeństwie istnieje tzw. odpowiedzialność cywilna, która każe ponosić konsekwencje swojego niewłaściwego zachowania, zwłaszcza gdy mają one ujemny wydźwięk.

starosc
Polisa niejedno ma imię

W zasadzie można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje ubezpieczenia OC, stworzone z myślą o podmiotach fizycznych, które chcą siebie i swoich bliskich objąć wstawiennictwem ubezpieczyciela na wypadek nieumyślnego zrobienia krzywdy osobom trzecim. Mogą odnosić się one ogólnie do codziennego życia, w którym nieprawidłowe wykonywanie prozaicznych czynności, nieodpowiednie użytkowanie ruchomości i nieruchomości oraz popełnienie zaniedbań, powodujących powstanie strat rzeczowych lub uszczerbków na zdrowiu obcego człowieka. Również dotyczy to wyrządzenia szkód przez posiadane zwierzęta. Osobnym typem polisy OC jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej samochodu i kierującego autem, które w przeciwieństwie do pierwszego z nich jest obowiązkowe dla każdego użytkownika pojazdu mechanicznego. Niemniej jednak warto rozważyć dodatkowe zabezpieczenie się na wypadek niebacznego zniszczenia majątku osób trzecich lub poniesienia przez nich strat zdrowotnych, dzięki czemu nie będziemy musieli wypłacać odszkodowania z własnej kieszeni nie tylko za własne błędy, ale również i swoich dzieci.

Pożytki z polis w życiu osobistym

Główną korzyścią dla podmiotów posiadających ubezpieczenia OC jest przede wszystkim gwarancje ze strony zakładu ubezpieczeń załatwienia problematycznej nierzadko kwestii rekompensaty za wyrządzone straty. Czy to leży wyłącznie w naszym interesie, kiedy planujemy nabycie polisy ubezpieczeniowej? Naturalnie można wymienić jeszcze kilka innych, bynajmniej nie pomniejszych profitów dla osób korzystających z usług istniejących ubezpieczycieli. Dla przykładu na ubezpieczenia OC w PZU nie trzeba wydawać majątku, aby cieszyć się pełną ochroną ubezpieczeniową. Dzieje się tak, ponieważ jej zakres jest zawsze indywidualnie dopasowany do osobistych potrzeb klienta. Natomiast za samą polisę płaci się w dogodnych ratach. Ponadto istnieje możliwość zniżek na składkę ubezpieczeniową dla osób, które podejmują się kontynuacji ubezpieczenia, a w trakcie trwania poprzedniego okresu ochronnego nie wyrządziły nikomu żadnej szkody.