Inwestowanie czy oszczędzanie – jak budować kapitał na przyszłość?

0
1233

Eksperci w dziedzinie finansów zachęcają do oszczędzania pieniędzy lub ich inwestowania. Przekonują, że nie trzeba dysponować olbrzymimi kwotami, żeby odkładać co miesiąc konkretną sumę. Po co to robić? Według specjalistów posiadanie na koncie jakiejkolwiek, odłożonej kwoty sprawia, że możemy czuć się bezpieczniej, bo nasza przyszłość będzie w jakimś stopniu zabezpieczona lub będziemy mieć fundusze na niespodziewane, losowe wydatki.

Odkładanie pieniędzy można podzielić na dwie podstawowe formy: oszczędzanie i inwestowanie. Ta pierwsza polega na tym, że np. raz w miesiącu część wpływów finansowych odkładamy na zwykłe konto bankowe, które niekoniecznie musi być oprocentowane lub gromadzimy pieniądze w gotówce w domu. Według danych Narodowego Banku Polskiego, stopa oszczędzania w pierwszym kwartale 2016 roku wyniosła 3,5%, a dobrowolne oszczędności Polaków wzrosły w porównaniu z pierwszym kwartałem 2015 roku. Ekonomiści NBP wskazują również na bardzo duży potencjał oszczędnościowy polskich gospodarstw domowych. To znaczy, że Polacy w przyszłości będą oszczędzać większy procent swoich zarobków.

Ekonomiści wyróżniają cztery główne motywy oszczędzania:

  • przezornościowy (sfinansowanie nieprzewidzianych, nagłych, ale koniecznych wydatków w przyszłości lub zabezpieczenie poziomu dochodów na emeryturze),
  • konsumpcyjny (zakup droższych dóbr trwałego użytku w przyszłości),
  • transakcyjny, płynnościowy – (utrzymanie płynności regulowania zobowiązań),
  • inwestycyjny (związany ze zwiększaniem wartości zgromadzonych oszczędności).

Inwestowanie, czyli wyższy poziom oszczędzania

Inwestowanie jest angażowaniem pewnej kwoty środków (które mogą pochodzić na przykład z nadwyżek domowego budżetu) z myślą zysku w jakiejś perspektywie czasu, czyli inwestowane środki są tą częścią zasobów finansowych, która nie podlega bieżącej konsumpcji. Inwestowaniem może być zakup akcji lub nowych maszyn przez przedsiębiorstwo, ale też umieszczenie środków pieniężnych na lokacie, kupno gruntu, którego wartość w przyszłości wzrośnie itp. Można powiedzieć, że inwestowanie jest wyższą formą oszczędzania, bo nie tylko odkładamy pieniądze, ale również zyskujemy na tym odkładaniu.

Czym inwestowanie różni się od oszczędzania i czy można to efektywnie połączyć?

Oszczędzanie to, w najprostszej definicji, pewien rodzaj ograniczania własnej konsumpcji w celu zgromadzenia nadwyżki finansowej, którą zwykle wykorzystuje się na jakiś konkretny cel. Natomiast inwestowanie jest angażowaniem określonej sumy pieniędzy w celu uzyskania zysków po jakimś czasie. Różnica między oszczędzaniem a inwestowaniem polega na tym, że w pierwszej formie nadrzędnym celem jest zgromadzenie kapitału na przyszłe cele. W inwestowaniu nadrzędnym celem jest gromadzenie nadwyżki, ale również pomnażanie zainwestowanego kapitału. Ponadto powyższe rozróżnienie celu powinno się także przekładać wybór formy lokowania kapitału lub oszczędzania. I tak dla osób zdecydowanych na oszczędzanie właściwe będą produkty oszczędnościowe charakteryzujące się brakiem lub niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Współczesna oferta produktowa różnych instytucji finansowych, w tym towarzystw ubezpieczeń wskazuje na to że obydwa powyższe cele da się efektywnie połączyć.

Wybierając partnera, któremu powierzymy nasze pieniądze warto zwrócić uwagę, czy spełnia on podstawowe warunki:

  • Czy daje możliwość budowania fundamentów finansowych i bezpieczeństwa finansowego na przyszłość dla siebie i bliskich bez nadmiernego obciążenia codziennego budżetu?
  • Czy zapewnia możliwość wyboru, kształtowania i zmiany przyjętej strategii inwestycyjnej?
  • Czy gwarantuje profesjonalną obsługę na każdym etapie kontaktu z klientem?

Oszczędzanie i inwestowanie dla wymagających klientów

Dziś coraz większą popularnością cieszą się hybrydowe formy odkładania pieniędzy, które łączą w sobie oszczędzanie z inwestowaniem. Dynamiczna sytuacja na rynkach finansowych sprawia, że instytucje prześcigają się w oferowaniu swoim klientom coraz bardziej zaawansowanych produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych dopasowanych do zindywidualizowanych potrzeb klientów. Np. Open Life posiada w ofercie nowoczesne produkty łączące w sobie funkcje oszczędzania lub inwestowania z elementami ochronnymi. Klient gromadzi pieniądze na przyszłość, ale ma również wykupioną polisę na życie, która dodatkowo zabezpiecza jego i jego bliskich. Ponadto specjaliści od ubezpieczeń przed przedstawieniem indywidualnej oferty, zbadają nasze potrzeby i możliwości, w tym także sytuację finansową aby móc zarekomendować rozwiązanie najbardziej adekwatne w konkretnym przypadku.

Myśląc o oszczędzaniu pieniędzy oraz ich inwestowaniu należy pamiętać, że im wcześniej zaczniemy, tym więcej możemy na tym skorzystać. Produkty oszczędnościowo-inwestycyjne są o wiele bardziej efektywne, kiedy myślimy o nich w kategoriach długoterminowych, czyli inwestujemy przez wiele lat, bo dłuższy horyzont inwestycyjny pozwala sięgnąć po rozwiązania oferujące możliwość osiągnięcia wyższych zysków ale generujących także wyższe ryzyko dla inwestora. W przypadku regularnego oszczędzania wcześniejsze rozpoczęcie gromadzenia kapitału pozwala odkładać niższe kwoty nie obciążając tym samym znacząco bieżącego budżetu.