Koniec z podwójnym ubezpieczeniem OC

0
990

Sejm uchwalił ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nowa ustawa zakłada rozwiązanie problemu podwójnego OC, które pojawia się np. przy sprzedaży jednego samochodu i zakupie kolejnego.

Zgodnie z nową ustawą:

klient, który zawarł umowę OC w formie elektronicznej, będzie mógł jako dowód posiadania polisy używać wydruku potwierdzenia zawarcia umowy.

za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia obowiązkowego, które zostało przesłane pocztą, uważa się datę stempla pocztowego

ubezpieczyciele będą zobowiązane do informowania klientów, na dwa tygodnie przed końcem umowy, że polisa się kończy oraz informację o wysokości składki w przypadku przedłużenia ochrony na kolejny rok.

kierowcy będą miał możliwość wypowiedzieć jedną z umów, jeśli dojdzie do podwójnego zawarcia ubezpieczenia

podczas sprzedaży pojazdu, gdy nowy właściciel nie wypowie umowy na ubezpieczenie OC, wówczas będzie ona trwała do końca okresu zawarcia

zwrot za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej będzie przysługiwał za każdy dzień

towarzystwo będzie mogło zażądać zmiany wysokości składki, w sytuacji kiedy klient nie poinformuje je o zdarzeniach, które mogłyby wpływ na wysokość składki.

umowa ubezpieczenia OC wygaśnie z chwilą zarejestrowania pojazdu poza granicami Polski.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here