Kompleksowa ochrona rodziny w nowym produkcie Cardif

0
1048

Na początku listopada 2011 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. rozszerzyło swoją ofertę o nowe Ubezpieczenie Rodzinne Protektor.

Produkt został stworzony dla osób, dla których ważne jest zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń życiowych, a jednocześnie nie są skłonne do zawierania wieloletnich zobowiązań.

Ubezpieczenie Rodzinne Protektor daje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową współmałżonka i/lub dzieci Ubezpieczonego. Polisa zawierana jest na 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne lata, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia przez Ubezpieczającego 65 roku  życia.

Produkt daje możliwość wyboru ryzyka, spośród czterech wariantów: pakiet Protektor, Protektor Partner, Protektor Dziecko oraz Protektor Rodzinna.

Ubezpieczenie zapewnia kompleksową ochronę dla całej rodziny. Zaletą produktu jest szeroki wachlarz świadczeń Assistance.

Źródło: Bankier.pl