Obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów będzie obowiązywało również terytorium Serbii

0
1050

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) poinformowało, że z początkiem 2012 r. zostanie rozszerzony zakres terytorialny obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych o terytorium kolejnego państwa.

W związku z podpisaną umową przez PBUK z Biurem Serbskim od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce będzie obejmowało również terytorium Serbii. Dotychczas ochrona w ramach tego produktu była ważna w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz na terenie Szwajcarii, Chorwacji  i Andory.

Od 1 stycznia 2012r. kierowcy podróżujący po terytorium Serbii nie będą musieli posiadać Zielonej Karty, która jest międzynarodowym certyfikatem ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zasada działa również w druga stronę. Kierowcy posiadający obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Serbii nie będą musieli legitymować się Zieloną Kartą podróżując np. po Polsce.

źródło: PBUK