Startują kolejne Dobrowolne Fundusze Emerytalne

0
978

20 grudnia 2011 r. podczas 144 posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na utworzenie 2 kolejnych Dobrowolnych Funduszy Emerytalnych, których zadaniem będzie prowadzenie IKZE (indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego).

Zezwolenia KNF na utworzenie DFE otrzymały PTE Allianz Polska (DFE będzie nosił nazwę Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny), oraz Amplico PTE (MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny).

Przedmiotem działalności pierwszego z funduszy będzie zarządzanie indywidualnymi kontami emerytalnymi (IKE) i indywidualnymi kontami zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Funkcję banku depozytariusza będzie pełnił Deutsche Bank Polska. Drugi fundusz DFE będzie prowadził jedynie IKZE. Funkcję banku depozytariusza funduszu będzie pełnił Bank Handlowy w Warszawie.

Pierwszymi towarzystwami, które uzyskały zgodę KNF na utworzenie DFE było PZU (będzie prowadzić IKE i IKZE) i PKO BP (tylko IKZE).

(AM, źródło: KNF)