2012r. przyniesie zmiany limitów wpłat na IKE i PPE

0
1002

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło podniesienie rocznego limitu wpłat na IKE do wysokości 10 578 złotych. W roku obecnym na Indywidualne Konto Emerytalne możemy wpłacić maksymalnie 10 077 zł.

Zmiany te oznaczają, że w 2012r., przy równych wpłatach, będzie można odłożyć na IKE aż 881,5 złotych miesięcznie.

Zmiany również dotyczą dozwolonej wysokości sumy składek, jaką może wnieść uczestnik do jednego pracowniczego programu emerytalnego. W przyszłym roku kwota ta wyniesie 15 867 złotych.

źródło: Legg Mason TFI