AXA OFE najlepiej inwestującym funduszem 2011r.

0
992

AXA OFE poradził sobie najlepiej spośród funduszy emerytalnych ze spadkami wartości jednostek rozrachunkowych w 2011 roku. Fundusz pokonał średni wynik osiągnięty przez wszystkie fundusze emerytalne aż o 1,4 punktu procentowego.

Fundusz od kilku lat uzyskuje stabilne i ponadprzeciętne wyniki. Jest to wynik prowadzonej w sposób konsekwentny i ostrożny polityki inwestycyjnej.
– Polityka inwestycyjna funduszu opiera się głównie na ochronie gromadzonego kapitału, niepodejmowaniu nadmiernego ryzyka oraz budowaniu wartości dla członków naszego funduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Bardzo dobre wyniki AXA OFE nie ograniczają się tylko do pierwszego miejsca osiągniętego w roku ubiegłym, ale są również ponadprzeciętne w dłuższych okresach inwestycyjnych: trzy- i pięcioletnim – komentuje politykę inwestycyjną Robert Garnczarek, prezes AXA PTE SA.
Strata wszystkich OFE w 2011 r. wyniosła niespełna 5 proc. AXA OFE w tym czasie stracił 3,27 proc. Zarządzający przewidują, że w kolejnych latach rynek nadal będzie charakteryzował się dużą zmiennością, jednak fundusze emerytalne są długoterminowymi inwestorami, którzy okresy giełdowego kryzysu najczęściej wykorzystują do nabycia po bardziej atrakcyjnych cenach.

źródło: AXA