db Elita Funduszy – nowy produkt inwestycyjno-strukturyzowany Deutsche Banku PBC i Nordea Polska

0
1429

Rozpoczęły się już zapisy w ramach subskrycji db Elity Funduszy – strukturyzowanego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego oferowanego przez Deutsche Bank PBC we współpracy z Nordea Polska TUnŻ. Produkt zapewnia 100-procentową ochronę kapitału, a zysk z trzyletniej inwestycji w ramach obecnej subskrypcji zależy od wyniku funduszu PIMCO Global Real Return Fund. Zapisy trwają do 20 stycznia 2012 r. i można ich dokonać w Deutsche Bank PBC

Oferowana w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie db Elita Funduszy, zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec trzyletniego okresu odpowiedzialności. Środki klientów inwestowane są w fundusz PIMCO Global Real Return Fund. Partycypacja klienta we wzroście funduszu wyniesie od 85 proc. do 105 proc. (wartość ta zostanie ustalona najpóźniej 26 stycznia). Ze względu na konstrukcję produktu, zwrot z inwestycji zwolniony jest z podatku od zysków kapitałowych.
PIMCO to największy na świecie podmiot zarządzający funduszami instrumentów dłużnych. Znaczną część portfela PIMCO Global Real Return Fund stanowią obligacje rządowe USA oraz Wielkiej Brytanii indeksowane wskaźnikiem inflacji.

Opłata wstępna wynosi 1,5 proc. wpłacanej składki. Minimalna składka to 2 tys. zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji zostaną pobrane opłaty likwidacyjne, których wysokość będzie zależna od liczby miesięcy pozostałych do końca okresu odpowiedzialności.

Ponieważ produkt ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, w losowych sytuacjach świadczenie wypłacane uposażonym będzie zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

źródło: Deutsche Bank PBC