GO TFI S.A. rusza z nową emisją certyfikatów GOFUND FIZ

0
1065

16 stycznia ruszyła nowa emisja certyfikatów GOFUND FIZ. Jest  to kolejny sposób, aby zainwestować w SubGo Wierzytelności, SubGO Obligacji 1, SubGo Micro. Na każdy z funduszy może się zapisać maksymalnie 99 inwestorów.

SubGo Wierzytelności – to fundusz dedykowany inwestorom indywidualnym. Jego wyniki są efektem bardzo szybkiego i mocnego rozwoju rynku wierzytelności w Polsce. Inwestycje na tym rynku są alternatywą dla klientów poszukujących nowych rozwiązań i okazji inwestycyjnych. Inwestycja w fundusz wierzytelności nie jest skorelowana z giełdą, która w ostatnim czasie jest mniej przewidywalna. Fundusz  za ostatnie 16 miesięcy wypracował zysk na poziomie 104%. A za ostatni rok 80,5%. Tak dobre wyniki osiąga dzięki lokatom w swoim portfelu. Głównym składnikiem portfela są wierzytelności telekomunikacyjne, które stanowią ok. 98% i należą do wierzytelności o dużym współczynniku ściągalności. Benchmarkiem funduszu jest zysk wypracowany na poziomie 20% rocznie w okresie 36 miesięcy.

SubGo Obligacje 1 stworzony został z myślą o klientach, chcących inwestować na rynku obligacji korporacyjnych. Dzięki swojej polityce inwestycyjnej fundusz przyniósł klientom w 2011 roku 9,28% zysku a od początku działalności tj. od 14.01.2010 roku 21,76%. Wynik ten sprawia, że znajduje się ścisłej czołówce funduszy obligacji mających podobny  profil inwestycyjny.

SubGO Micro jest  funduszem skierowanym do inwestorów akceptujących dużą zmienność wartości certyfikatu w czasie. Jego polityka inwestycyjna w dłuższej perspektywie może przynieść ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne. Jest to jedyny w Polsce fundusz inwestujący w Pre-IPO spółek wchodzących na rynek New Connect. Benchmarkiem, czyli punktem odniesienia jest indeks NCI. Fundusz ma na celu pobić benchmark. Wypracowany wynik to 21,21% od 19 sierpnia 2009 r.

Z uwagi na niezależność towarzystwa od banków oraz biur maklerskich, zarządzający dobierając papiery do portfeli funduszy kierują się wyłącznie ich atrakcyjnością.

GO TFI SA jest towarzystwem, które pojawiło się na rynku w 2008 roku.

Emisja funduszy potrwa do 17 lutego 2012r.

źródło: GO TFI