PZU wspiera najzdolniejszą młodzież w Polsce

0
990

PZU został partnerem strategicznym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Działania PZU będą miały na celu wsparcie najzdolniejszej polskiej młodzieży. Ogłoszenie inauguracji partnerstwa miało miejsce 15 stycznia br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Grupa PZU od lat prowadzi działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze edukacji. Z stąd też rozpoczęła się współpraca ze Stowarzyszeniem. Fundusz działa od 1983r. i jako jedyna organizacja w Polsce oferuje tak kompleksową pomoc uzdolnionym dzieciom i młodzieży. Pomoc finansowa PZU pozwoli Stowarzyszeniu na stabilne działanie w najbliższych latach.
Dzięki wsparciu zaoferowanemu przez PZU Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci będzie mógł kontynuować prowadzony program, ale także uzupełni go o nowe elementy. W planach funduszu znajduje się rozwinięcie działalności, poprzez dotarcie do młodych naukowców i artystów przez Internet i kontynuować współpracę z dawnymi stypendystami, którzy dziś są wyróżniającymi się studentami, uznanymi naukowcami i znakomitymi twórcami.

„Ostatnie lata naszej działalności przyniosły nam spore problemy finansowe. Coraz trudniej było nam pozyskiwać fundusze na realizację programu. Dzięki pomocy materialnej PZU będziemy mogli skupić się na najważniejszym celu czyli pomocy młodzieży wybitnie uzdolnionej” – powiedziała Maria Mach, Dyrektor Biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Wyniki najnowszego raportu PISA (Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów), które zostały opublikowane w ubiegłym roku wykazują, że Polska ma jeszcze dużo do zrobienia w temacie wsparcia utalentowanych dzieci. Wśród naszych uczniów odnotowano wyraźny spadek liczby osób rozwiązujących najtrudniejsze zadania. Odsetek licealistów osiągających najlepsze wyniki w testach czytania i rozumienia tekstu spadł w ciągu trzech lat z 29,7 do zaledwie 18,6 proc. Odsetek najzdolniejszych uczniów jest znacznie mniejszy niż w wielu innych rozwiniętych krajach.

„Zdajemy sobie sprawę z tego, że wsparcie wybitnie zdolnej młodzieży w Polsce jest niewystarczające. W szczególności dotyczy to mieszkańców wsi i małych miejscowości, którzy nie mają możliwości skorzystania z zajęć dodatkowych organizowanych w dużych miastach. Wielu spośród 5 tys. podopiecznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci pochodzi właśnie z takich środowisk, dlatego PZU zdecydował się wesprzeć działalność Funduszu”  – powiedział Bogdan Benczak, Prezes Zarządu Fundacji PZU.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest stowarzyszeniem naukowców, artystów, lekarzy i studentów działającym od ponad 30 lat. Co roku ponad pół tysiąca uzdolnionych dzieci uczestniczy w specjalistycznych warsztatach badawczych, wielodyscyplinarnych obozach naukowych, stażach badawczych, konferencjach naukowych i wydarzeniach kulturalnych, które pozwalają na kontakt uczestników z ekspertami. Fundusz prowadzi działalność tylko i wyłącznie dzięki wolontariatowi na niezwykłą skalę – współpracy setek pracowników naukowych z czołowych polskich wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, oraz uznanych artystów. Z pomocy stowarzyszenia skorzystało już łącznie ponad 5 tysięcy osób, którzy dzisiaj są znakomitymi młodymi uczonymi, świetnymi lekarzami, artystami światowej sławy i najlepszymi informatykami na świecie. Większość z naszych podopiecznych chętnie uczestniczy w obozach prowadząc zajęcia dla młodszych koleżanek i kolegów.

Grupa PZU od lat jest zaangażowana w życie społeczne i dziedzictwo kulturowe w Polsce. Najważniejszym celem PZU jest wspieranie edukacji na wsiach i w małych miastach oraz tworzenie najzdolniejszym młodym ludziom warunki równych szans rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego.

Fundacja PZU jest od wielu lat zaangażowana w Program Stypendiów Pomostowych, który ułatwia uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości, pochodzącej z ubogich rodzin, podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki na wyższych uczelniach. PZU jest także fundatorem Stypendiów im. Bronisława Geremka, pozwalając najzdolniejszym studentom kierunków humanistycznych na dalszy rozwój i pogłębianie wiedzy. Prowadzi także konkurs grantowy, który ma na celu wzbogacanie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich i w małych miastach.

źródło: PZU