Portal internetowy dla ubezpieczonych w ZUS

0
1144

W drugiej połowie 2012 roku zostanie uruchomiony serwis, dzięki któremu ubezpieczeni w ZUS będą mogli on-line sprawdzić stan konta emerytalnego oraz czy wszystkie odprowadzane składki wpłynęły w terminie i odpowiedniej wysokości.

Umowa na wykonanie portalu informacyjnego została podpisana w styczniu 2011r. z firmą Sygnity. Stworzenie portalu ma pochłonąć 18,1 mln zł, ale 85% środków ma pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostałe 15% z budżetu państwa.

Serwis dostępny będzie dla 15 mln ubezpieczonych w ZUS Polaków. Zapewni dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Teoretycznie umożliwi zdobycie zaświadczenia podlegania ubezpieczeniu, złożenie wniosku o świadczenie rehabilitacyjne a emeryci i renciści sprawdzą wysokość otrzymywanych świadczeń.

Każdy ubezpieczony będzie miał również zapewniony dostęp do swojego indywidualnego konta w ZUS. Każdy będzie mógł sprawdzić ile już odłożył na emeryturę i wyliczyć jej hipotetyczną wartość w przyszłości. Portal ZUS ma czerpać rozwiązania z bankowości internetowej – każdy użytkownik otrzyma login i hasło. Po zalogowaniu na swoje konto ubezpieczony będzie miał dostęp do swoich danych zapisanych w profilu. Zakupiona została także baza do powiadomień SMS – ubezpieczony otrzyma na telefon wiadomość, że czeka na niego przygotowany dokument i gdzie ma go odebrać.

Serwis informacyjny ZUS nie pozwoli jednak na załatwienie wszystkich spraw przez internet. Niektóre rzeczy będzie można załatwić tylko osobiście. Teoretycznie wniosek o naliczenie kapitału początkowego użytkownik złoży przez internet, ale już świadectwa pracy trzeba samodzielnie zanieść do oddziału. Portal ma również udostępnić możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem ZUS o konkretnej godzinie.

Na kontach emerytalnych Polaków zapisanych jest ok. 2 biliony złotych. Są to środki wirtualne, które widnieją tylko w pamięciach komputerów. Ubezpieczeni zyskają dostęp tylko do informacji o tym ile w teorii im się należy. Nie jest przy tym powiedziane, że kiedykolwiek odzyskają zgromadzone środki w postaci emerytury. Stąd warto pamiętać, że chociaż ZUS stara się zostać usługodawcą jak bank, w rzeczywistości jest tylko poborcą podatkowym, który poinformuje użytkowników o tym, ile pieniędzy oddali państwu.


Źródło: Bankier.pl