Coface SMART – ubezpieczenie należności w Coface Poland

0
1182

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą już korzystać z nowego produktu jakim jest ubezpieczenie należności oferowane przez Coface Poland. Ochroną ubezpieczeniową objęte są w niej firmy, które realizują sprzedaż w kredycie kupieckim osiągając od 4 do 25 mln obrotu rocznie. Ubezpieczenie należności Coface SMART obejmuje zarówno należności krajowe, jak i eksportowe.

Ubezpieczenie Coface SMART pozwala klientom firmowym samodzielnie dokonać wyboru  istotnych warunków umowy. Pomocny w bieżącej obsłudze polisy przez klienta jest także system szybkiego, automatycznego przyznawania limitów kredytowych do określonej w umowie wartości.

Coface SMART oferuje firmie pomoc towarzystwa w zakresie windykacji należności polubownej i sądowej.

W przypadku windykacji przeterminowanych należności, pozycja firmy ubezpieczeniowej bardzo często ma decydujące znaczenie w skutecznym odzyskaniu należności. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw ubezpiecza się, aby w przypadku kłopotów z płatnościami, od znacznie większych podmiotów, uzyskać pomoc ubezpieczyciela. Duża część długów jest spłacana po wysłaniu do dłużnika informacji, że dana należność była ubezpieczona.

Polisa Coface SMART  charakteryzuje się wysokim poziomem limitów kredytowych nadawanych samodzielnie – do 50 tys. PLN.

Ubezpieczenie należności, dzięki wymaganym procedurom, automatycznie narzuca wszystkim działom i pracownikom firmy określone schematy działań. Wprowadzony w ten sposób system zarządzania należnościami dotyczy zarówno pracy działu handlowego, działu oceny ryzyka, finansowego jak i księgowości. Podejmowanie decyzji kredytowych staje się uregulowane, należności są monitorowane, a dalsze kontakty z dłużnikami pozbawione przypadkowości. Taki sprawnie działający system w firmie wierzyciela zawsze zostanie zauważony przez kontrahentów i dłużników, a firma zyska w branży opinię przedsiębiorstwa dbającego o swoje należności. Ma to wpływ na lepszą ocenę w oczach partnerów współpracujących z ubezpieczonym: dostawców, banków i innych instytucji finansowych. Ubezpieczone firmy poza widoczną dla wszystkich poprawą wyników finansowych zyskują większą wiarygodność i prestiż.

źródło: prnews.pl