PKO BP Bankowy OFE pozyskał ponad 44 tyś. nowych członków

Po przeprowadzonym 31 stycznia losowaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych PKO BP Bankowy OFE pozyskał 44 274 nowych członków. Było to pierwsze losowanie w tym roku, którego celem było przypisanie członków do otwartych funduszy emerytalnych.

Losowanie przeprowadza ZUS dwukrotnie w ciągu roku – na koniec stycznia i na koniec lipca. Biorą w nim udział osoby, które są objęte ubezpieczeniem społecznym, a nie przystąpiły do żadnego z funduszy, mimo takiego obowiązku. Udział w otwartym funduszu emerytalnym jest obowiązkowy dla ubezpieczonych (osób fizycznych podlegających ubezpieczeniu emerytalnemu) urodzonych po 31 grudnia 1968 r.

Losowanie OFE jest jednoznaczne z zawarciem umowy OFE.  PKO BP Bankowy OFE brał udział w losowaniu aż 11-krotnie. Od czasu zmiany strategii inwestycyjnej w 2009 roku PKO BP Bankowy OFE systematycznie uzyskuje bardzo dobre wyniki inwestycyjne. Na koniec września 2011 r. zajął pierwsze miejsce pod względem trzyletniej stopy zwrotu
w zestawieniu Komisji Nadzoru Finansowego.

Jest to najważniejszy, regulowany ustawowo parametr długoterminowej oceny efektywności otwartych funduszy emerytalnych, który jest również podstawą do zakwalifikowania funduszu do udziału w losowaniu. Stopa zwrotu PKO BP Bankowego OFE w okresie od 30.09.2008 do 30.09.2011 wyniosła 16,14%.

Jesteśmy zadowoleni, że kolejny raz mogliśmy wziąć udział w losowaniu, w wyniku którego przystąpiła do nas rekordowo wysoka liczba członków. Nadal jednak staramy się, aby wyniki funduszu zadowalały naszych członków, a rozwiązania operacyjne umożliwiały nowym klientom łatwy i wygodny sposób przystąpienia do OFE drogą korespondencyjną oraz za pośrednictwem Internetu, po zlikwidowaniu akwizycji – powiedziała Ewa Małyszko, prezes zarządu PKO BP Bankowy PTE.

źródło: PKO BP Bankowy PTE SA

Możliwość komentowania jest wyłączona.