Dobre wyniki inwestycyjne Pioneer Pekao TFI

0
1034

Styczeń 2012r. przyniósł znaczący spadek umorzeń oraz wzrost nabyć i aktywów funduszy Pioneer Pekao. W styczniu Fundusze Pioneera zanotowały dobre wyniki inwestycyjne.

Klienci największego na rynku TFI – Pioneer Pekao, w ubiegłym miesiącu wypłacili z funduszy mniej niż w grudniu 2011 (340 mln zł vs. 589 mln zł), wpłacając przy tym więcej niż w grudniu (317 mln zł vs. 291 mln zł). Sprzedaż netto była minimalnie ujemna i wyniosła -23 mln złotych (w grudniu -298 mln zł).

Początek roku jest dla nas optymistyczny. Wyraźnie zmalały odkupienia klientów, a wyniki funduszy – szczególnie akcyjnych i obligacji były dobre, także w kontekście całego rynku. Pozytywne zachowanie funduszy w skali ostatnich 12 miesięcy pokazuje, że praca nowego Zespołu Inwestycji przynosi efekty – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.  

Najwyższe zyski za ostatnie 12 miesięcy odnotowały licząc w PLN fundusze obligacji zagranicznych – Pioneer Obligacji Dolarowych Plus – blisko 15% oraz Pioneer Obligacji Europejskich Plus, który dał swoim klientom ponad 10% zysku.

Ostatnie 12 miesięcy to  bardzo dobre wyniki także rodzimych funduszy obligacji – Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja (8,30% zwrotu) czy Pioneer Obligacji Plus: 8,24%.

Styczeń przyniósł mocne odbicie na rynkach akcji.  Jednostka Pioneer Akcji Europy Wschodniej zyskała prawie 13%, a Pioneer Akcji Rynków Wschodzących prawie 11%. Dobre wyniki miały także fundusze inwestujące na rynku polskim: jednostka Pioneer Aktywnej Alokacji wzrosła o 10,58%, Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja o 9,07%, a Pioneer Akcji Polskich 9,5%. W styczniu wszystkie trzy fundusze znacząco pobiły swoje benchmarki.

Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na koniec stycznia wyniosła ponad 14,1 mld złotych.

Źródło: Pioneer Pekao TFI