Wyniki finansowe PTE i OFE za 2011r.

0
1044

Mimo zauważonego przez powszechne towarzystwa emerytalne spadku przychodów z tytułu zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi, ich ubiegłoroczny zysk netto znalazł się na poziomie o niemal 16 milionów złotych wyższym, niż w 2010 r. Potężną stratę wykazały natomiast OFE – wynika z danych zebranych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Przychody PTE z tytułu zarządzania OFE na koniec 2011 r. wyniosły 1681,25 mln zł. Kwota ta była o około 150 mln zł mniejsza od wykazanej rok wcześniej. Najwięcej wpłynęło do kasy zarządzającego największym funduszem ING PTE – w sumie 377,28 mln zł. Na przeciwległym biegunie znalazło się PTE Polsat z 18,32 mln zł. Na łączną kwotę przychodów towarzystw złożyły się m.in. przychody z tytułu kwot pobieranych przez OFE od wpłacanych składek w wysokości 553,03 mln zł, oraz wynagrodzenie za zarządzanie funduszami emerytalnymi w kwocie 981,25 mln zł.

Z kolei koszty PTE związane z zarządzaniem otwartymi funduszami emerytalnymi zamknęły się kwotą 1028,04 mln zł. Jeśli chodzi o wyniki jednostkowe, to najwyższą kwotą w tej pozycji legitymowało się PTE PZU z 154,73 mln zł. Najmniejsze koszty wykazało z kolei PTE Polsat – 9,08 mln zł.

Wynik techniczny towarzystw emerytalnych na zarządzaniu OFE na dzień 31 grudnia ub.r. osiągnął poziom 653,21 mln zł.

Zysk operacyjny PTE po IV kw. 2011 r. wyniósł 652,54 mln zł, natomiast zysk netto to 615,95 mln zł. Ten ostatni rezultat był lepszy niż przed rokiem, kiedy to wynik towarzystw emerytalnych osiągnął poziom 597,97 mln zł. Najwyższy zarobek „na czysto” stał się udziałem lidera rynku ING PTE. Jego zysk wyniósł 206,35 mln zł. Najsłabszy rezultat przypadł w udziale PTE Warta, która wykazała stratę na poziomie – 350,04 mln zł. Ogółem 12 towarzystw emerytalnych wykazało dodatni wynik finansowy netto, zaś dwa – stratę (drugim obok Warty towarzystwem „na minusie” było AXA PTE).

Jeśli chodzi zaś o ubiegłoroczne przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych, to uplasowały się one na poziomie 9201,37 mln zł, zaś koszty operacyjne wyniosły 1228,53 mln zł. fatalnie wypadł natomiast wynik finansowy – na koniec grudnia 2011 r. OFE wykazały stratę w wysokości – 11.013,27 mln zł. Największa jednostkowa strata (- 2552,37 mln zł) przypadła w udziale ING OFE.

źródło: KNF, gu.com