Projekt zmian przepisów emerytalnych dotyczących wieku emerytalnego prokuratorów i sędziów

0
1097

Sędzia i prokurator przejdą w stan spoczynku z dniem ukończenia 67 lat, przy czym ich wiek emerytalny będzie podwyższany stopniowo, tak jak dla pozostałych kobiet i mężczyzn – zakładają propozycje zmian emerytalnych.

Opublikowany we wtorek projekt dotyczy nie tylko zmian w emeryturach i rentach z FUS, ale i przepisów emerytalnych zapisanych w ustawie o prokuraturze oraz w Prawie o ustroju sądów powszechnych.

Dziś sędzia i prokurator przechodzą na swój wniosek w stan spoczynku, z zachowaniem prawa do uposażenia, po ukończeniu: 55 lat przez kobietę, jeżeli przepracowała na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej niż 25 lat oraz 60 lat przez mężczyznę, jeżeli przepracował na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej niż 30 lat.

W opublikowanym projekcie proponuje się, by z prawa do przejścia w stan spoczynku po osiągnięciu tego wieku mogły skorzystać wyłącznie te osoby, które wymagane warunki spełnią do 31 grudnia 2017 r.

Do młodszych sędziów i prokuratorów miałyby zastosowanie nowe przepisy dotyczące stopniowego podwyższania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do jednakowego poziomu 67 lat. Dotyczyłoby to kobiet, które urodziły się w okresie od 1949 r. do 30 września 1973 r. oraz mężczyzn, którzy urodzili się w okresie od 1949 r. do 30 września 1953 r.

Kobiety będące sędziami lub prokuratorami, które urodziły się w okresie od 1949 r. do 30 września 1973 r., przechodziłyby w stan spoczynku w wieku 65 lat, jeżeli wiek ten osiągną przed 1 stycznia 2033 r. Potem stopniowo, co kilka miesięcy, wydłużany byłby o jeden miesiąc wymagany wiek emerytalny. W wieku 66 lat mogłyby przejść w stan spoczynku kobiety, które wiek ten ukończą przed 1 stycznia 2037 r. Natomiast w wieku 67 lat przechodziłyby w stan spoczynku panie, które osiągną ten wiek 1 września 2040 r. lub później.

Z kolei mężczyźni, którzy urodzili się w okresie od 1949 r. do 30 września 1953 r., przeszliby w stan spoczynku w wieku 65 lat i 5 miesięcy, tylko pod warunkiem, że wiek ten osiągną przed 1 września 2014 r. Potem stopniowo, co kilka miesięcy, wydłużany byłby o jeden miesiąc wymagany wiek emerytalny. W wieku 66 lat mogliby przejść w stan spoczynku panowie, którzy wiek ten ukończą przed 1 stycznia 2017 r. Natomiast w wieku 67 lat przechodziliby w stan spoczynku panowie, którzy wiek ten osiągną 1 września 2020 r. lub później.

Wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie od 1948 r. do 31 marca 1948 r. wynosiłby co najmniej 65 lat i 1 miesiąc. Panowie, którzy urodzili się między 1 kwietnia 1948 r. a 30 czerwca 1948 r. musieliby, aby przejść w stan spoczynku, mieć ukończone 65 lat i 2 miesiące, urodzeni między 1 lipca 1948 r. a 30 września 1948 r. przechodziliby w stan spoczynku w wieku co najmniej 65 lat i 3 miesięcy, a urodzeni między 1 października 1948 r. a 31 grudnia 1948 r. musieliby mieć ukończone co najmniej 65 lat i 4 miesiące.

Źródło: PAP, Bankier.pl