ZUS usprawnia proces waloryzacji świadczeń

0
982

Tegoroczną waloryzację świadczeń ZUS przeprowadzi szybciej i taniej. To kolejny element zmian zachodzących w ZUS, zgodny z celem strategicznym: stworzenia przyjaznej e-administracji.

W poprzednich latach ZUS przy waloryzacji świadczeń wydawał decyzję drukowaną w dwóch egzemplarzach, którą następnie urzędnik musiał podpisać. Kopia trafiała do akt, zaś oryginał trzeba było włożyć do koperty, zaadresować i wysłać do świadczeniobiorcy. Cała operacja trwała około 6 minut. Corocznie wydawanych jest około 7,5 mln takich decyzji.

Tegoroczne zmiany w prawie, których inicjatorem jest ZUS przy wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Rządowego Centrum Legislacji pozwolą na drukowanie tylko jednego egzemplarza decyzji, już z nadrukowanym podpisem pracownika. Egzemplarz ten otrzyma świadczeniobiorca. Natomiast kopia decyzji wyłącznie w formie elektronicznej będzie przechowywana w systemie informatycznym ZUS. Czas potrzebny do wydania decyzji waloryzacyjnej skróci się do mniej niż 1 minuty. – Zaoszczędzony w ten sposób czas spożytkujemy do lepszej obsługi klientów – mówi prezes ZUS Zbigniew Derdziuk.

Usprawnienie procesu waloryzacji świadczeń to jeden z wielu realizowanych w Zakładzie projektów w obszarze e-administracji. Już w połowie roku rusza Nowy Portal Informacyjny – serce Platformy Usług Elektronicznych, pozwalającej na dostęp do usług ZUS on-line 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Źródło: ZUS