Rośnie wartość akcji znajdujących się w OFE

0
995

Z szacunków Analiz Online wynika, że luty był drugim miesiącem z kolei, w którym rosła łączna wartość akcji notowanych na GPW i znajdujących się w portfelach otwartych funduszy emerytalnych. Analitycy obliczają, iż na koniec zeszłego miesiąca łączna wartość tych papierów wyniosła 79 mld zł. Wobec stycznia oznacza to wzrost o blisko +3 mld zł (prawie +4%). W sumie, od początku 2012 roku, wartość papierów udziałowych w portfelach funduszy emerytalnych wzrosła o +9 mld zł (+13%).

Zdaniem AO, pozytywny wpływ na lutowy wzrost wartości akcji w portfelach OFE miała zarówno relatywnie dobra sytuacja na GPW, jak i zakupy nowych papierów udziałowych dokonane przez zarządzających funduszami (z szacunków analityków wynika, iż wydali oni na ten cel ok. 1,5 mld zł).

Według informacji zgromadzonych przez Analizy Online, na koniec lutego średni udział akcji w portfelach OFE wynosił 33,7%, co w perspektywie miesiąca oznacza wzrost o +0,9 pkt. proc. AO podkreślają, iż jest to relatywnie wysoki udział, biorąc pod uwagę fakt, że ostatni raz większe zaangażowanie miało miejsce w lipcu 2011 roku.

„Wyraźnie największą ekspozycję na rynku akcji posiadał w dalszym ciągu fundusz OFE Polsat, który nieco przekroczył poziom 40%. Jest to możliwe dzięki zmianom w systemie emerytalnym z maja 2011 roku, kiedy to limit inwestycji w akcje dla OFE został zwiększony z 40% do 42,5% aktywów. Wśród funduszy z największym udziałem akcji w portfelu znalazły się również ING OFE (35,3%) i OFE PZU „Złota Jesień” (35,1%). Z kolei najniższy udział akcji w portfelach posiadały na koniec minionego miesiąca fundusze AXA OFE (30,1%), PKO BP Bankowy OFE (31,7%) oraz Amplico OFE (32,3%).” – głosi raport AO.

Źródło: Krzysztof Peć, Analizy Online