VIG otrzymał zgodę od UOKiK na przejęcie kontroli nad Polisa-Życie S.A.

0
1022

Prezes Urzędu  Ochrony Konkurencji i Konsumentów  Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel , wyraziła zgodę na przejęcie przez  Vienna Insurance Group kontroli nad Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie „Polisa-Życie„SA.

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego  prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

Vienna Insurance Group  AG  w listopadzie ub. sfinalizowała przejęcie co najmniej 75 proc. i jednej akcji Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „Polisa-Życie”.

TUnŻ   „Polisa-Życie” zostało założone w 1995 roku..  Spółka stale rozwija struktury sieci na terenie całego kraju i posiada  16  Regionalnych Biur Handlowych , 31 Przedstawicielstw i zespół ponad 1000 agentów. W 2011r zatrudniała 123 pracowników. Dynamicznie rośnie udział towarzystwa w rynku ubezpieczeń na życie. W ubiegłym roku przypis składki przekroczył 122  miliony złotych.

Vienna Insurance Group  z siedzibą w Wiedniu jest  wiodącym koncernem ubezpieczeniowym w Europie Środkowej i Wschodniej , w tym regionie należy do liderów. Jest spółką holdingową prowadzącą działalność m.in. w zakresie pośrednictwa i doradztwa ubezpieczeniowego. Na polskim rynku  prowadzi działalność poprzez sześć spółek zależnych zajmujących się ubezpieczeniami majątkowymi – Compensa TU  , Benefia TU  , InterRisk TU , Polski Związek Motorowy TU  oraz ubezpieczeniami na życie – Compensa TU na Życie , Benefia TU na Życie.

Źródło: Polisa-Życie