Pakiet Zdrowia – ubezpieczenie przygotowane dla posiadaczy kont osobistych w Getin Noble Bank

0
1089

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa zaoferowało posiadaczom wybranych kont osobistych w Getin Noble Banku ubezpieczenie grupowe „Pakiet Zdrowia”. Nowy produkt ochronny gwarantuje szeroki zakres świadczeń, nielimitowaną ilość wizyt lekarskich, oraz dostęp do opieki zdrowotnej w ponad 1300 placówkach medycznych w całej Polsce.

Ubezpieczenie „Pakiet Zdrowia” jest dostępne dla klientów detalicznych Getin Noble Banku, korzystających z oferty kont osobistych ROR Uniwersalny Plus, ROR Uniwersalny Plus GB24, ROR Uniwersalny GO2 oraz ROR Senior Plus. Nowi klienci otwierając rachunek  mogą zgłosić chęć zawarcia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego i wybrać jeden z trzech jego wariantów. Dotychczasowi posiadacze kont mogą zadeklarować skorzystanie z produktu w dowolnym momencie.

Rozwiązanie przygotowane przez TU Europa umożliwia klientom banku dobór zakresu ubezpieczenia w zależności od potrzeb oraz objęcie ochroną zdrowotną także członków rodziny. Ubezpieczenie oferuje pomoc medyczną w przypadku zachorowania osoby ubezpieczonej, a także refundację kosztów usług medycznych poniesionych w okresie ubezpieczenia. Wariant „Pakiet Zdrowia Plus” został rozbudowany o profilaktykę stomatologiczną, obejmującą zniżki na leczenie dentystyczne. Miesięczne koszty poszczególnych pakietów są stałe.

Zakres ubezpieczenia „Pakiet Zdrowia” obejmuje: nielimitowaną opiekę lekarzy podstawowej opieki medycznej (Pakiet Zdrowia i Pakiet Zdrowia Plus), opiekę lekarzy specjalistów bez skierowania (Pakiet Zdrowia i Pakiet Zdrowia Plus), zabiegi ambulatoryjne (Pakiet Zdrowia i Pakiet Zdrowia Plus), badania laboratoryjne, badania radiologiczne i USG, badania czynnościowe oraz szczepienia ochronne. Ubezpieczenie daje również dostęp do infolinii medycznej przez 24h na dobę, koordynację leczenia na terenie kraju, podstawowe porady medyczne oraz serwis SMS, służący do potwierdzania terminu wizyt. Polisa oferuje także pakiet usług dla seniorów, zawierający m.in. zabiegi ambulatoryjne wraz z konsultacją lekarską, pomoc doraźną i domową, wybrane badania diagnostyczne, RTG, USG, EKG oraz niektóre szczepienia.

źródło: TU Europa