Nowa oferta inwestycyjna TUnŻ Warta dostepna w Kredyt Banku

0
930

TOP 10 to oferta inwestycyjna życiowej WARTY oparta na koszyku akcji 10 spółek z rynków wschodzących. Po 2,5 roku produkt może wypracować 30% premię zwolnioną z podatku od dochodów kapitałowych, co oznacza, że inwestor otrzyma ją w całości.

TOP 10 to 2,5-letnia polisa na życie i dożycie z jednorazową składką i 100% ochroną kapitału w dniu zakończenia produktu. Na koniec umowy klient może otrzymać nieopodatkowaną premię w wysokości do 30%, co odpowiada 37% opodatkowanego zysku.

Wysokość premii zależy od zachowania się koszyka 10 spółek prowadzących działalność na rynkach krajów rozwijających się, w tym Polski, Chin, Rosji, RPA, Korei Południowej i Brazylii. W skład koszyka wchodzą firmy: TP SA, China Mobile, Industrial & Commercial Bank of China, Woori Investment & Securities, PZU SA, China Petroleum & Chemical (Sinopec), Mobile Telesystems (MTS), KGHM, MTN Group, AmBev (Americas’ Beverage Company).

Rynki wschodzące, które odpowiadają za 75% światowego wzrostu gospodarczego i nie są obciążone problemem nadmiernego zadłużenia są wg nas atrakcyjnym kierunkiem inwestycji. Same Chiny generują obecnie 1/3 światowego wzrostu gospodarczego, a Polska , wg prognoz Unii Europejskiej, zanotuje w tym roku największe tempo rozwoju ze wszystkich unijnych krajów. Koszyk wyselekcjonowanych przez nas spółek ma duże szanse skorzystać z tych pozytywnych tendencji – mówi  Wojciech Bogacki – Analityk Rynków Finansowych w TUnŻ WARTA.

Sposób naliczania premii:

Premia na koniec umowy będzie zależna od wyniku poszczególnych spółek z koszyka i będzie obliczana jako średnia ważona wartości końcowej każdej z nich. Wartość końcowa każdej spółki będzie wyliczana indywidualnie przy założeniu, że wzrost każdej spółki ujmowany jest w całości z ograniczeniem górnym 30%. Procentowy spadek wartości ujmowany jest w całości, z tym, że w dniu zapadalności obowiązuje ochrona kapitału. Oznacza to, że w sytuacji niekorzystnych zmian cen akcji spółek z koszyka na koniec umowy zostanie wypłacony kapitał odpowiadający wpłaconej składce alokacyjnej (tj. składce pomniejszonej o opłatę za zawarcie).

Przez cały okres umowy klient objęty jest także ochroną ubezpieczeniową na życie. Wykup ubezpieczenia możliwy jest w dowolnym momencie trwania produktu. Można więc – w nagłych wypadkach – wypłacić składkę alokacyjną według bieżącej wartości.

Minimalna wysokość jednorazowej składki to 1000 złotych.

Ubezpieczenie dostępne będzie  w placówkach Kredyt Banku od 26 marca do 15 maja 2012r.

Źródło: Warta