Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone przez pracowników

0
1300

Niedoinwestowanie i błędy pracowników są przyczyną wielu wypadków przy pracy. Przed nieszczęściem nie zawsze możemy uciec, ale przed jego finansowymi skutkami już tak.

W dobie kryzysu, przy ograniczeniu inwestycji i permanentnym szukaniu oszczędności, często także kosztem bezpieczeństwa i szkoleń pracowników, o wypadek nie trudno. Niedoinwestowanie i błędy pracowników zdarzają się jednak wszędzie, w różnych branżach, w różnych firmach i w różnych sytuacjach, paradoksalnie, częściej w sektorze prywatnym. Statystyki wypadków przy pracy w Polsce są przerażające. Większe ryzyko dotyczy nie tylko samych pracowników, coraz częściej poszkodowanymi są klienci oraz osoby postronne. To między innymi dlatego firmy chętniej niż kiedyś sięgają po ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim.

Rosnąca świadomość?

Za błędy popełnione przez pracowników w ramach wykonywanych obowiązków służbowych i wyrządzone przez nich szkody odpowiada pracodawca. Bardzo ważne jest więc, aby był on przygotowany na taką ewentualność i posiadał stosowną ochronę w postaci ubezpieczenia OC. Przedmiotem umowy ubezpieczenia OC jest, w zależności od wykupionego zakresu, ustawowa odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim oraz w związku z posiadaniem mienia, prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanej w umowie ubezpieczenia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu z uwzględnieniem zmian zakresu wynikającego z zastosowanych klauzul oraz z zastrzeżeniem wyłączeń wynikających z treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Według analiz Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, zainteresowanie ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej znacznie wzrosło w ostatnim okresie. Nie bez znaczenia jest fakt, że ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie są drogie, najprostszą polisę OC można kupić już od 200-300 złotych. Oczywiście, przeniesienie większej liczby i bardziej skomplikowanych ryzyk na ubezpieczyciela będzie dużo droższe. Trzeba jednak pamiętać, ze gdy dojdzie do wypadku, zapłacona składka okaże się niewielka w stosunku do ewentualnych roszczeń poszkodowanych. Przykładem takich szkód może być koszt korekty źle zrobionego przez kosmetyczkę makijażu permanentnego, koszt naprawienia samochodu, na który podczas prac rozbiórkowych prowadzonych przez przedsiębiorcę spadła z dachu cegła, koszt naprawienia uszkodzonej przez koparkę linii wodociągowej itp. – takie przykłady można mnożyć.

Ubezpieczenie?

Coraz częściej na dodatkową ochronę w postaci OC decydują się również małe firmy. – Często likwidujemy szkody, które nigdy nie miałyby miejsca, gdyby przedsiębiorca zatrudniał sprawdzonych fachowców lub podwykonawców, dobierając ich na zasadzie zaufania i doświadczenia, a nie kosztu ich wynagrodzenia – mówi Damian Andruszkiewicz z Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group. Naraża to przedsiębiorstwa na większe ryzyko popełnionych przez pracowników błędów, tym samym poważnych konsekwencji – strat finansowych i wizerunkowych. – Skala problemów, z jakimi mogą się spotkać pracodawcy oszczędzający na pracownikach, zależy w dużej mierze od typu prowadzonej działalności – tłumaczy Damian Andruszkiewicz. – W branży budowlanej mogą to być duże szkody wynikające z prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych, w branży hotelarskiej problemy z powodu złej organizacji imprez, a właściciele serwisów samochodowych mogą słono żałować pracy z mechanikami o mniejszym doświadczeniu zawodowym – dodaje. Statystyki są tutaj nieubłagane. Według danych GUS tylko w okresie I-III kwartału 2011 wypłacono ogółem 2981 odszkodowań za wypadki przy pracy powstałe w grupie osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących (dotyczy to tych wypadków, w wyniku których poszkodowani otrzymali jednorazowe odszkodowania wypadkowe, wypłacone przez ZUS). Skala problemu jest jednak dużo większa, ponieważ w jego zakresie mieści się także np. cały szereg szkód rzeczowych wynikających ze źle wykonanych usług – taką świadomość powinien mieć każdy pracodawca.

Przede wszystkim jednak powinien on pamiętać, że żadne ubezpieczenie OC nie uchroni go przez skutkami utraty przed jego klientem dobrego wizerunku i renomy z powodu źle wykonywanych usług

Źródło: BrandScope