Kampania promująca Pakiet Mix Korzyści w BPH TFI

0
977

BPH TFI rozpoczyna kampanię promującą Pakiet Mix Korzyści – nowy produkt oszczędnościowo-inwestycyjny, w ramach którego minimum 50 proc. środków lokowanych jest w funduszu lub kilku funduszach zarządzanych przez BPH TFI, a pozostała część na 3-miesięcznej lokacie Banku BPH oprocentowanej 11 proc. w skali roku. Kampanii towarzyszy akcja charytatywna na rzecz fundacji Dziecięca Fantazja, a także konkurs dla Klientów pod hasłem „Inwestuj z sercem z BPH TFI” z nagrodami w postaci aparatów Nikon. Akcja charytatywna potrwa do końca czerwca 2012 roku.

Klienci inwestujący w Pakiet Mix Korzyści z funduszami BPH TFI otrzymają w oddziale Banku BPH gipsową świnkę-skarbonkę z zestawem farb do malowania. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy dowolnie pomalować świnkę, zrobić jej zdjęcie oraz przesłać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.bph.pl/mixkorzysci . Za każde otrzymane zdjęcie BPH TFI przekaże 10 zł na konto fundacji Dziecięca Fantazja. Dodatkowo, autorzy 11 najpopularniejszych zdjęć otrzymają rodzinne aparaty Nikon COOLPIX S30. Kampania prowadzona będzie w Internecie, za pośrednictwem materiałów POS w oddziałach Banku BPH oraz poprzez działania z zakresu marketingu bezpośredniego.

W Pakiecie Mix Korzyści min. 50 proc. środków inwestowanych jest w wybrany przez Klienta fundusz lub fundusze zarządzane przez BPH TFI – do wyboru jest 11 (spośród 13 wchodzących w skład funduszu BPH FIO Parasolowy)  funduszy o różnym poziomie ryzyka. Pozostała część środków lokowana jest na 3-miesięcznej lokacie, której oprocentowanie wynosi 11 proc. w skali roku (po jej upływie Klient może wycofać środki lub kontynuować oszczędzanie na tradycyjnie oprocentowanej lokacie). Minimalna kwota inwestycji w Pakiecie Mix Korzyści to 4 tys. zł, maksymalna kwota nie jest ograniczona. Klient może także, bez żadnych dodatkowych opłat, przenosić środki lub ich części pomiędzy subfunduszami w ramach pakietu.

Pakiet Mix Korzyści to nowa możliwość pomnażania oszczędności z zachowaniem poczucia bezpieczeństwa oraz szansą na atrakcyjne zyski. Taka kompilacja jest wyjątkowo atrakcyjna zwłaszcza w obecnie zmieniających się warunkach rynkowych. Poprzez konkurs ze świnkami-skarbonkami chcieliśmy zwrócić uwagę, że warto czasem sprawdzić inne – niż tradycyjne – opcje odkładanie pieniędzy” – mówi Wojciech Bablok, Dyrektor Departamentu Marketingu i PR BPH TFI. „Inwestując w Pakiet Mix Korzyści oraz biorąc udział w konkursie „Inwestuj z sercem z BPH TFI”, Klienci pomagają nam spełniać marzenia chorych dzieci – podopiecznych fundacji Dziecięca Fantazja, którą wspieramy już od 2006 roku” – dodaje Wojciech Bablok.

Źródło: BPH TFI