Ubezpieczenia oferowane do kredytów

0
1059

Pod hasłem „ubezpieczenie kredytu” może kryć się wiele typów ubezpieczeń. Do najczęściej proponowanych należą: ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, na wypadek poważnej choroby, trwałego inwalidztwa, od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), czy tzw. pomostowe – przy kredycie hipotecznym. Często pracownicy banku nakłaniają do skorzystania nie tyle z pojedynczego ubezpieczenia, ale z dobranego indywidualnie do klienta pakietu np. ubezpieczenia na życie w połączeniu z ubezpieczeniem na wypadek utraty pracy. – analizują eksperci internetowej porównywarki ubezpieczeń Ipolisa.pl.

Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie na życie stanowi ochronę dla rodziny kredytobiorcy, bowiem w przypadku śmierci osoby spłacającej kredyt, to ubezpieczyciel, a nie rodzina, będzie zobowiązany do spłaty całości pozostałego na ten dzień obciążenia. Decydując się na taką ochronę kredytu, kredytobiorca ma taki komfort psychiczny, że nie obarcza bliskich swoim długiem.

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z takiego ubezpieczenia, należy jednak zapoznać się ze szczegółowymi warunkami umowy. Zawarta w niej będzie informacja w jakim terminie od śmierci kredytobiorcy bank i ubezpieczyciel muszą otrzymać informację o zgonie klienta. Nie spełnienie określonych warunków może skutkować odmówieniem spłaty kredytu przez ubezpieczyciela. Ponadto, ubezpieczenie na życie bank zaproponuje klientom w określonym przedziale wiekowym, np. osobom, które w dniu zakończenia spłaty zobowiązania nie skończą jeszcze 75 roku życia.

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy
Kolejny typ ubezpieczenia, bardzo popularny w obecnych czasach, gdy rynek pracy jest niestabilny, to ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. W zależności od oferty, w przypadku utraty pracy nie z winy kredytobiorcy, ubezpieczyciel podejmie się spłaty kilku kolejnych rat kredytu, a więc nie całego obciążenia, tylko jego części!

Po otrzymaniu w banku propozycji skorzystania z tego typu polisy należy dopytać o warunki i zakres ochrony ubezpieczenia. Może się ono różnić w zależności od banku. W jednym odpowiedzialność ubezpieczyciela może rozpocząć się po 60 dniach, u innego zaś po 90 dniach od podjęcia kredytu. Tym samym oznacza to, że w razie utraty pracy, np. w miesiąc po podjęciu kredytu, ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany spłacać za nas rat kredytu.

Ubezpieczenie na wypadek poważnej choroby
Ten rodzaj ubezpieczenia proponowany jest często w pakiecie z ubezpieczeniem na życie. W zależności od bankowej oferty polisa może zapewniać częściową lub całkowitą spłatę pozostałego kredytu w momencie postawienia diagnozy lekarskiej. Ubezpieczenie jest dostępne dla określonej grupy wiekowej np. dla osób, które w dniu zakończenia spłaty zobowiązania nie skończą jeszcze 75 roku życia. Szczegółowe warunki dotyczące listy chorób, podlegających ochronie ubezpieczeniowej, chwili rozpoczęcia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela zależą od konkretnej oferty.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
Występuje często w pakiecie z ubezpieczeniem na życie. Po zapoznaniu się z warunkami oferty w danym banku warto postawić sobie pytanie czy wolimy ubezpieczyć swój kredyt na sytuację, gdyby spotkał nas nieszczęśliwy wypadek czy raczej preferowalibyśmy indywidualne ubezpieczenie siebie na taką okoliczność bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym. Nie ma sensu dublować kosztów. Jeżeli rozpatrujemy ten rodzaj ubezpieczenia, porównajmy najpierw warunki i zakres ochrony, żeby później nie być rozczarowanym, gdy ubezpieczyciel nie spłaci za nas części lub całości kredytu, powołując się na „kruczki” w umowie.

Ubezpieczenie pomostowe
Ubezpieczenie pomostowe to dodatkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego dla banku w okresie, kiedy nie nastąpił prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej. Ubezpieczenie jest obowiązkowe i płaci się je do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej, co w zależności od sądu trwa od 3 miesięcy do nawet roku czasu. Bank w ten sposób ubezpiecza kredyt w towarzystwie ubezpieczeniowym, kosztami obarczając klienta. Koszty te wynoszą zwykle około 0,07% miesięcznie od całej kwoty kredytu. W sytuacji, gdy kredyt nie jest spłacany przez kredytobiorcę, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie dla banku, a więc spłaca ten kredyt za niego. Ale uwaga! Towarzystwo ubezpieczeniowe i tak ma prawo do dochodzenia swojej należności od klienta.

Kiedy warto się ubezpieczyć?
Gdy decydujemy się na duży, wieloletni kredyt warto pomyśleć o zabezpieczeniu inwestycji. Nigdy nie wiemy jak będzie wyglądała nasza sytuacja za dziesięć lat, czy będziemy pracować czy nie, czy nie stanie się nic nieprzewidywalnego np. choroba, wypadek. W obecnej, mało stabilnej sytuacji na rynku pracy, zabezpieczanie się na wypadek ewentualnego bezrobocia nie jest bezmyślną bankową modą. Jednak zgadzanie się na każdy możliwy pakiet ubezpieczeniowy oferowany do kredytu również jest nierozsądne.

Warto najpierw dokładnie poznać szczegóły zawieranej umowy, poznać wyłączenia od odpowiedzialności ubezpieczyciela. Potem ocenić ryzyko, poznać koszt takiej ochrony i zastanowić się czy potencjalne korzyści przewyższają koszty, a dopiero potem podjąć decyzję. Musimy zdawać sobie sprawę, że im wyższa suma spłacanego kredytu, tym większe koszty ubezpieczenia. Przykładowo, przy drobnym kredycie gotówkowym, np. 1500 złotych, ubezpieczenie na życie w połączeniu z pakietem na wypadek poważnego zachorowania to wydatek rzędu około 10-20 złotych miesięcznie, natomiast w przypadku większego kredytu hipotecznego nawet 300 złotych i więcej. W skali całego kredytu to spory wypadek. Eksperci ipolisa.pl radzą, aby w żadnym wypadku nie podejmować w banku pochopnych decyzji, których skutki będziemy potem odczuwać nawet przez wiele lat.

źródło: Ipolisa.pl