Promocja oferta zarządzania kontem IKZE w Nordea PTE

0
1114

Rusza akcja promocyjna IKZE zorganizowana przez Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA. Osoby, które zdecydują się na zawarcie z Nordea PTE umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) do 30 września br. nie będą ponosić opłat za zarządzanie Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym.

Plan Emerytalny Nordea IKZE stanowi fundusz zrównoważony, dla którego benchmark składa się w 50 proc. z obligacji, w 40 proc. z akcji, a w 10 proc. z depozytów i bankowych papierów wartościowych. Za politykę inwestycyjną i zarzadzanie środkami wpłaconymi na IKZE w Nordea odpowiada zespół, który w ostatnich dwóch latach odnotował bardzo dobre wyniki inwestycyjne w Nordea OFE.
Po zakończeniu promocji zarządzanie kontem IKZE w Nordea PTE będzie objęte standardową, niezmienną opłatą stałą w wysokości maksymalnie 1,95 proc. aktywów oraz opłatą zmienną od przekroczenia benchmarku w wysokości 15 proc., która będzie pobierana jedynie w przypadku osiągnięcia przez Fundusz pozytywnego wyniku. Opłata będzie pobierana jedynie w przypadku kiedy dobrowolny fundusz Nordea wypadnie lepiej od benchmarku, co przełoży się na wysoki zysk klientów.

Źródło: Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.