Kolejny produkt życiowej Warty dla klientów Kredyt Banku

0
978

Polisa Polska Elita, oparta na sześciu spółkach z Indeksu WIG, to kolejna oferta życiowej WARTY dla klientów Kredyt Banku. Bez ryzyka utraty środków, po trzech latach można uzyskać 33% nieopodatkowanej premii.

Polska Elita to trzyletnie ubezpieczenie na życie i dożycie z jednorazową składką. Maksymalna, nieopodatkowana premia, która na koniec umowy może wynieść 33% jest równoważna 40,7% opodatkowanego zysku. Oferta zapewnia ochronę powierzonego kapitału na koniec trwania umowy, dlatego kierowana jest do osób preferujących bezpieczne inwestycje.

Wpływ na wysokość premii będą miały ceny sześciu spółek z Indeksu WIG 20 – KGHM Polska Miedź S.A., Grupa TP S.A., PZU S.A., Polska Grupa Energetyczna S.A., Bank Pekao S.A. i Bank PKO BP S.A.

Polska  gospodarka od wielu miesięcy należy do najbardziej dynamicznych w Europie. Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazują, że po lekkim spowolnieniu w roku 2012, ponownie przyspieszy w roku 2013. Ożywienie gospodarcze będzie pozytywnie wpływać na wycenę największych spółek giełdowych mówi  Wojciech Bogacki – Analityk Rynków Finansowych w TUnŻ WARTA.

Sposób naliczania premii: 

Premia z tytułu umowy będzie naliczana po każdym roku jej trwania, jeżeli we wskazanych dniach obserwacji ceny akcji wszystkich spółek będą wyższe od wartości początkowej. Taka konstrukcja sprawia, że nieistotne jest zachowanie się cen akcji spółek w całym okresie trwania umowy, a brane pod uwagę są tylko z góry określone trzy dni obserwacyjne. Wartość początkowa dla każdej spółki będzie ceną akcji z dnia 5 lipca 2012 r. i będzie stała dla całego okresu umowy.

Jeśli ceny akcji spółek przewyższą wartość początkową w dniu pierwszej obserwacji (5 lipca 2013 r.), to klientowi zostanie naliczona premia w wysokości 11%, w drugiej obserwacji (7 lipca 2014 r.) – 22%, a w trzeciej (6 lipca 2015 r.) – 33%. Jednakże premie za każdy okres naliczane są oddzielnie i nie sumują się – kolejna naliczona premia zastępuje poprzednią. Oznacza to, że jeśli tylko w trzeciej obserwacji  założone warunki zostaną spełnione, to premia osiągnie maksymalną wartość 33%.

Polisa na życie

Przez cały okres umowy klient objęty jest także ochroną ubezpieczeniową na życie. Oznacza to, że w przypadku śmierci właściciela polisy osobie wskazanej w umowie zostanie wypłacone świadczenie. Świadczenie to zwolnione jest z podatku od spadku i darowizn.

Polisę Polska Elita zawrzeć mogą osoby od 18 do 80 roku życia. Minimalna wysokość jednorazowej składki to 1000 złotych.

Ubezpieczenie dostępne będzie  w placówkach Kredyt Banku od 14 maja do 29 czerwca 2012r.

Źródło: Warta